viernes, 7 de enero de 2011

MANIFEST DIA 8 MARÇ 2007

MANIFEST 8 DE MARÇ 2.007
La Xarxa de dones de la Marina, en la celebració del 8 de març Dia Internacional de la dona, manifesta:
Els últims anys s'han aprovat lleis que anant dirigides a les dones beneficien a tota la societat:
* Llei contra la violència de gènere, que reuneix en un únic text legal totes aquelles solucions que han de desplegar-se des de distints àmbits de la societat: educatius, preventius, sanitaris, a més de les mesures socials, assistencials, de recuperació psicològica i de reinserció social dels condemnats.
·         Llei de dependència dirigida a les persones que necessiten ajuda i cures específiques per a aconseguir el màxim grau d'autonomia. Esta labor d'assistència i atenció com a servici públic facilitarà l'alliberament a les dones que fins ara els realitzaven de forma silenciada i sense cap reconeixement ni compensació econòmica.
·         Llei d'Igualtat, que contempla un conjunt de mesures per a promoure la igualtat entre homes i dones en tots els àmbits de la vida. Proposa afavorir l'accés de la dona a l'ocupació, facilitar la seua carrera professional i la conciliació de la vida familiar i laboral.  A més impulsa una composició equilibrada entre homes i dones en llistes electorals i en els consells d'administració de les empreses

NOSALTRES LA DONES AFIRMEM:
- Estes lleis són ferramentes que promouen la inserció personal, social i política de les dones, i perquè siguen eficaces  EXIGIM que tinguen la dotació econòmica i els recursos adequats per a aconseguir el seu ple desenrotllament.

- Estes lleis no han sigut un regal a les dones, sinó el producte de l'esforç i de les reivindicacions de les organitzacions de dones que venim lluitant de forma continuada durant molts anys.

La lluita feminista per aconseguir avanços en matèria d'igualtat ha sigut difícil i encara ens queden molts èxits per aconseguir, per tal que les lleis canvien de veritat la realitat  i  siguem capaços de construir una societat en què desaparega qualsevol discriminació per raó de sexe.

TOTES LES DONES, TOTS ELS DRETS
           XARXA DE DONES DE LA MARINA

No hay comentarios:

Publicar un comentario