martes, 8 de marzo de 2016

Manifestació, lliurament de Premis i sopar comarcal de dones, Dia Internacional de la Dona 2016

 El divendres 4 de març a la ciutat de Dénia vam fer la Manifestació anual per commemorar el 8 de Març 2016, convocada per la Xarxa de Dones de la Marina Alta, un recorregut simbòlic pel carrer Campos reclamant la igualtat en els nostres drets, una nit airada i freda, sols compensada per la calidesa de les persones assistents, i la musica del grup La Xareta Colla, al final es va llegir el manifest i tot@s a un@ veu varen cridar "visca la lluita feminista"

Una nit altament feminista! el sopar de "Donatge" convocat per la Xarxa de Dones de la Marina Alta, amb la sala plena de dones disposdes a gaudir de la companyia i a conéixer les dones premiades del 2016. Nieves i Elena Simón germanes, amigues i feministes divulgadores en diferents àmbits del feminisme, la igualtat i la coeducació; i les dones de la associació Antigona, grup de Valencia que porta mes de 20 anys en actiu...Dones Grans...Grans Dones que han contribuit a configurar espais d'expresió, reflexió i llibertat pels quals transitem nosaltres, ara al seu costat, fent cadascuna d'alló ordinari un fet extraordinari. Continuarem mantenim la confiança en la força de les nostres reivindicacions dins del moviment feminista del qual formem part activa els diferents grups de la comarca de la Marina Alta!...que tinguem sort companyes!!!
Pau López Anquela 

PRESENTACIÓ PREMIS 8 DE MARÇ A L'ASSOCIACIÓ ANTÍGONA (clil per llegir)

PRESENTACIÓ PREMIS 8 DE MARÇ A NIEVES I ELENA SIMÓN (clic per llegir)

 

Manifest 8 de Març 2016, Dia Internacional de la DonaMANIFEST DIA INTERNACIONAL DE LA DONA.
XARXA DE DONES DE LA MARINA ALTA
“CONTRA LES VIOLÈNCIES MASCLISTES, PACTE D’ESTAT JA!”

El 8 de març, Dia Internacional de la Dona, des de fa més d´un segle les dones de tot el món eixim al carrer per exigir els nostres drets.
Els últims anys hem patit les retallades sistemàtiques en els recursos públics generals, en els drets sexuals i els drets reproductius, retallades en la interrupció voluntària de l'embaràs de les menors entre 16 i 17 anys, i retallades en els recursos especialitzats contra les violències masclistes. 
La cultura patriarcal ens culpabilitza sense que la societat, els mitjans de comunicació i els poders públics s’enfronten als mites misògins i antifeministes.
El moviment feminista considera que les violències que vivim en diferents àmbits, succeeixen en una societat que tolera la desigualtat i resta credibilitat i autoritat a les dones. El masclisme alimenta la nostra desvaloració, la cosificació dels nostres cossos i la falta de respecte a les nostres decisions. Igualment, aquestes agressions són inseparables d’aquelles que sofreixen les persones que no responen a la masculinitat hegemònica.
Per tot això, la Xarxa de Dones de la Marina Alta junt a 8 associacions més de dones de la comarca ens vam sumar a la manifestació del 7 de Novembre "Contra les violències masclistes" que es va realitzar a Madrid per exigir que la violència contra les dones fora una qüestió d'Estat.
 Les persones que partírem en tres autobusos de la comarca ens unírem a milers d'homes i dones de tot  l’Estat per visibilitzar la violència masclista i reclamar que es prenguen mesures per extirpar-la.
També, els grups feministes de la comarca presentàrem  als Ajuntaments una moció que es va aprovar en quasi tots per unanimitat. Mitjançant  la Moció, les administracions municipals acordaven no sols l'adhesió a la manifestació del 7N a Madrid sinó que també es comprometien a desenvolupar accions i a implantar programes encaminats a la prevenció, visibilització i eradicació de la violència masclista.

El dret de les dones a una vida lliure de violències masclistes, la lluita contra esta xacra social que cada dia i en tots els espais de la nostra vida quotidiana patim les dones, a l'escola, a l’institut, al carrer, amb la parella, en el treball, en els mitjans de comunicació...,  fa indispensable l’adopció imminent d’accions per part de totes les instàncies socials i polítiques.

Per això, davant d’aquestes agressions, EXIGIM  les següents mesures:
·         Que la lluita contra el terrorisme  masclista siga una qüestió d´Estat.
·         Que tota la societat i les seues organitzacions i institucions es comprometen en aquesta lluita.
·         Que la lluita i els recursos incloguen tant la violència que exerceix la parella o l'exparella com les agressions sexuals, l´assetjament sexual en l´àmbit laboral, la tracta d'explotació sexual i laboral de dones i xiquetes i totes les violències masclistes.
·         Que totes les instàncies de govern es comprometen realment en la prevenció i l'eradicació de les violències masclistes, així com en l'assistència i recolzament a totes les dones en situació  de violència, independentment de la situació administrativa en què es troben.
·         Que l'accent es pose en la protecció de les afectades, facilitant diferents sortides que impliquen una veritable recuperació vital, econòmica i social d'elles així com dels fills i filles.
·         Que la prevenció siga una política prioritària, que incloga un sistema coeducatiu en tots els cicles, la formació específica per a tot el personal professional que intervé en els processos, els mitjans de comunicació, la producció cultural i la societat civil en la lluita contra les violències masclistes.
·         Que els poders públics siguen contundents en l´ execució de les condemnes als maltratadors.
·         Que els mitjans de comunicació es comprometen a fer tractament adequat de les diferents violències masclistes, visibilitzant-les, evitant el sensacionalisme morbós en el  tractament i utilitzant un llenguatge i unes imatges no sexistes.
·         L´eliminació de la custòdia compartida imposada i la privació als maltractadors del règim de visites als menors. La retirada i no cessió de la pàtria potestat als maltractadors.

Exigim i exigirem el final dels feminicidis.
                No hi ha temps, no hi ha excuses, PACTE D’ESTAT JA!
             Sense feminisme no hi ha revolució
VISCA, VISCA, VISCA, LA LLUITA FEMINISTA!!!!

XARXA DE DONES DE LA MARINA ALTA    -     MARÇ 2016

...............................................................


MANIFIESTO DÍA INTERNACIONAL DE LA MUJER.
XARXA DE DONES DE LA MARINA ALTA
“CONTRA LAS VIOLENCIAS MACHISTAS, PACTO DE ESTADO YA!”

El 8 de marzo, Día Internacional de la Mujer, desde hace más de un siglo las mujeres de todo el mundo salimos  a la calle para exigir nuestros derechos.
Los últimos años hemos sufrido recortes sistemáticos en los recursos públicos generales, en los derechos sexuales y los derechos reproductivos, recortes en la interrupción voluntaria del embarazo de las menores entre 16 y 17 años, y recortes en los recursos especializados contra las violencias machistas. 
La cultura patriarcal nos culpabiliza sin que la sociedad, los medios de comunicación y los poderes públicos se enfrenten a los mitos misóginos y antifeministas.
El movimiento feminista considera que las violencias que vivimos en diferentes ámbitos, suceden en una sociedad que tolera la desigualdad y resta credibilidad y autoridad a las mujeres. El machismo alimenta nuestra desvaloración, la cosificación de nuestros cuerpos y la falta de respeto a nuestras decisiones. Igualmente, estas agresiones son inseparables de aquellas que sufren las personas que no responden a la masculinidad hegemónica.
Por todo eso, la Xarxa de Dones de la Marina Alta junto a 8 asociaciones más de mujeres de la comarca nos sumamos a la manifestación del 7 de Noviembre "Contra las violencias machistas" que se realizó en Madrid para exigir que la violencia contra las mujeres fuera una cuestión de Estado.
 Las personas que partimos de la comarca nos unimos a miles de hombres y mujeres de todo  el Estado para visibilizar la violencia machista y reclamar que se tomen medidas para extirparla.
También, los grupos feministas de la comarca presentamos  en los Ayuntamientos una moción que se aprobó en casi todos por unanimidad. Mediante  la Moción, las administraciones municipales acordaban no sólo la adhesión a la manifestación del 7N en Madrid sino que también se comprometían a desarrollar acciones y a implantar programas encaminados a la prevención, visibilización y erradicación de la violencia machista.

El derecho de las mujeres a una vida libre de violencias machistas, la lucha contra esta lacra que cada día y en todos los espacios de nuestra vida cotidiana sufrimos las mujeres, en la escuela, en el instituto, en la calle, con la pareja, en el trabajo, en los medios de comunicación...,  hace indispensable la adopción inminente de acciones por parte de todas las instancias sociales y políticas.

 Por ello, ante estas agresiones, EXIGIMOS las siguientes medidas:
·         Que la lucha contra el terrorismo  machista sea una cuestión de Estado.
·         Que toda la sociedad y sus organizaciones e instituciones se comprometan en esta lucha.
·         Que las acciones y los recursos incluyan tanto la violencia que ejerce la pareja o expareja como las agresiones sexuales, el acoso sexual en el ámbito laboral, la trata con finalidades de explotación sexual y laboral de mujeres y niñas y todas las violencias machistas.
·         Que todas las instancias de gobierno se comprometan realmente en la prevención y la erradicación de las violencias machistas, así como en la asistencia y respaldo a todas las mujeres en situación  de violencia, independientemente de la situación administrativa en que se encuentran.
·         Que el acento se ponga en la protección de las afectadas, facilitando diferentes salidas que impliquen una verdadera recuperación vital, económica y social de ellas así como de los hijos e hijas.
·         Que la prevención sea una política prioritaria, que incluya un sistema coeducativo en todos los ciclos, la formación específica para todo el personal profesional que interviene en los procesos, los medios de comunicación, la producción cultural y la sociedad civil en la lucha contra las violencias machistas.
·         Que los poderes públicos sean contundentes en la ejecución de las condenas a los maltratadores.
·         Que los medios de comunicación se comprometan a hacer un tratamiento adecuado de las diferentes violencias machistas, visibilizándolas, evitando el sensacionalismo morboso en el  tratamiento y utilizando un lenguaje y unas imágenes no sexistas.
·         La eliminación de la custodia compartida impuesta y la privación a los maltratadores del régimen de visitas a los menores. La retirada y no cesión de la patria potestad a los maltratadores.

Exigimos y exigiremos el final de los feminicidios.
                No hay tiempo, no hay excusas, PACTO DE ESTADO YA!
             Sin feminismo no hay revolución
VIVA, VIVA, VIVA LA LUCHA FEMINISTA!!!!

XARXA DE DONES DE LA MARINA ALTA   -      MARZO 2016