domingo, 25 de marzo de 2012

LES DONES A LA VAGA GENERAL DEL 29 DE MARÇ

El 29 de març, treballadors i treballadores estem convocats a una jornada de vaga general per  protestar contra les mesures adoptades pels governs central i autonòmics, mesures que suposen un greu detriment de l’estat del benestar i dels drets laborals.
Les retallades en educació, sanitat, serveis socials, llei d’igualtat, junt a l’actual reforma laboral són un gran pas enrere en els drets que tant han costat d’aconseguir i tenen efectes negatius per a tota la ciutadania. 
Però cada una d’aquestes mesures afecta doblement a les dones a causa de la desigualtat real que existeix entre homes i dones en els diferents espais de la societat.  

Si en la celebració del Dia de la Dona ens manifestàvem contra les retallades en matèria d’igualtat,  la reforma laboral  ve ara a incrementar les condicions desfavorables a que ens veiem abocades. 
"La Llei Orgànica per a la Igualtat Efectiva de Dones i Homes" que acaba d’acomplir cinc anys, està seriosament amenaçada. L’arbitrarietat que la reforma laboral atorga a les empreses, implica la fi de les accions positives a favor de les dones per a corregir les situacions de desigualtat de fet . 
Les mesures de flexibilitat unilateral empresarial en les condicions laborals, en la contractació temporal, en la jornada a temps parcial, en la formació, en l'acomiadament, en els drets de conciliació, tindran especial impacte per a les treballadores. La maternitat serà encara més un motiu de discriminació laboral de les dones. La conciliació de la vida familiar i laboral continuarà sent un tema exclusiu de dones, que han de compaginar treball domèstic i treball remunerat. 
Hi haurà plans d’igual en els convenis de cada empresa? Què passarà amb les facilitats d’accés al treball per a les dones víctimes de violència de gènere? Com es tractaran els casos d’assetjaments sexuals en el treball?   
Endemés, les grans retallades en el sector públic, ocupat en gran part per dones, implicaran  l’increment de l’atur femení.  
Cal posar fre a les mesures regressives que no serveixen per a traure’ns de la crisi econòmica i sí ens aboquen a una profunda crisi de drets ciutadans, a una societat més desigual encara, amb major exclusió i discriminació social.
Hem de fer-nos sentir, hem de sumar-nos a la vaga del 29 de març.

domingo, 11 de marzo de 2012

Manifestació i Sopar-Donatge del 8 de març.

Dijous dia 8 de març la Xarxa de Dones de la Marina Alta va commemorar el Dia Internacional de la Dona amb una Manifestació que va recórrer el carrer Campos de Dénia, des de la Glorieta fins al final on es va llegir un Manifest contra les retallades a la igualtat.
Tot seguit, unes 170 dones procedents de tots els pobles de la Comarca ens reunírem al Restaurant Los arcos de Pedreguer per celebrar el XI sopar "donatge".  Un acte emotiu  on es  va lliurar un càlid i merescut "donatge" a l'Associacó Matria, a Rosa Serrano i a Angústias Bertomeu, en reconeixement a la tasca que fan en favor dels drets, la igualtat i la plena participació de les dones, sempre sota una mirada feminista.
  • L’Associació Matria creada i dedicada  a la  defensa de la dona maltractada, realitza activitats, tallers i desenvolupa programes per a prevenir la violència de gènere.   
  •   Rosa Serrano  editora, defensora i  promotora de la cultura valenciana, una de les fundadores de l’escola Gavina. Ha sigut Presidenta de l’Associació d’editors del país Valencià i  membre del Consell Valencià de Cultura.   
  •   Angustias Bertomeu  empresària feminista i investigadora de llarga trajectòria en defensa de la igualtat. Fundadora de Artefinal Studio, empresa de comunicació digital, que destaca per estar especialitzada en treballs informàtics amb enfocament de gènere.

Discurs de Mª Angustias Bertomeu (llegir)miércoles, 7 de marzo de 2012

Manifest, Dia Internacional de la Dona, 2012


DIA INTERNACIONAL DE LA DONA 8 DE MARÇ 2012
XARXA DE DONES DE LA MARINA ALTA
MANIFEST: NO A LES RETALLADES EN IGUALTAT 
Els Governs tant autonòmics com de l'Estat estan aprofitant la crisi econòmica per a retallar drets que les dones hem conquistat durant 35 anys de democràcia.
Des de la Xarxa de Dones de la Marina Alta denunciem les següents mesures preses sense cap escrúpol i de manera unilateral  pels governs conservadors de dretes:
REDUÏXEN els pressupostos destinats a Polítiques d'Igualtat, la Llei d'Autonomia Personal i la Llei de drets sexuals i reproductius.
·     Han plantejat la reforma de la Llei de Terminis, que regula el dret a l'avortament, tornant a lleis en què la dona depén d'informes mèdics significant això la pèrdua del dret a la” maternitat lliurement decidida”.
·     La Llei de Dependència en la nostra Comunitat està a la cua en la seua aplicació i s'ha optat en general per pagar un familiar que quasi sempre és una dona en compte de crear servicis de suport com a Centres de Dia.
·     S'estan encarint, per reducció de les ajudes, les escoles infantils de 0 a 3 anys que són tan importants per a conciliar la vida familiar i laboral.
·     S'ha paralitzat l'ampliació del permís de paternitat.
TRENQUEN els acords amb les organitzacions de dones per mitjà dels quals es prestaven servicis com ara Centres d'Orientació a la Dona, Assessoria Jurídica, Cases d'Acollida per a dones víctimes de violència, etc.
·     El Govern de Castella La Manxa va anunciar el tancament dels 85 centres d'informació de les dones i  el tancament de les 13 cases d'acollida de dones maltractades.
·     El govern de Cantàbria elimina la protecció a les dones víctimes de violència de gènere.
·     El govern de Madrid reduïx els recursos destinats als jutjats de Violència de Gènere.
·     El govern valencià ha tancat el Centre  d’Investigació Reina Sofia contra la Violència de Gènere.
  Ja sabíem que la crisi portaria retallades però mai ens vam imaginar que retallarien pressupostos per a combatre la Violència de Gènere. 
ELIMINEN les subvencions destinades als ajuntaments per al manteniment dels Centres Municipals d'Atenció a les Dones.
·     En la nostra Comunitat este any no es convoquen ajudes per a les associacions de Dones ni es destina diners per als ajuntaments.
DESMANTELLEN els Instituts de la Dona, utilitzant la seua estructura per a promoure estereotips sexistes patriarcals i models de família tradicionals.           
·     Després de 25 anys d'existència la seu a València de la Biblioteca i Centre de Documentació especialitzat de Gènere està a punt de clausurar els seus servicis.
 INCOMPLIXEN les lleis d'igualtat quant a l'ús del llenguatge no sexista i a l'obligació dels poders públics d'integrar la igualtat real de dones i homes en totes les seues polítiques.
·     Ens temem que la Llei d'Igualtat  que obligava a les empreses a tindre plans d'igualtat, recomanacions sobre  paritat, etc. i que a penes s'havia desenrotllat passe a millors temps. Només cal observar la composició del Govern.
·     Tot això suposa una violenta agressió als avanços aconseguits durant tota la democràcia en la lluita pels drets per a les dones.
 Davant d'esta situació, manifestem la nostra repulsa als atacs a la igualtat, exigim la reposició dels drets aconseguits i el compliment de les lleis   relacionades amb les dones en tot l'Estat Espanyol.         xarxadones@gmail.com        http://xarxadonesmarinaalta.blogspot.com/