domingo, 25 de noviembre de 2018

25 N 2018 Dia Internacional contra les violències Masclistes


          MANIFEST 25 N DE LA XARXA DE DONES DE LA MARINA ALTA
CONTRA TOTES LES VIOLÈNCIES MASCLISTES
La violència masclista mata, però abans maltracta, agredeix, insulta, humilia, esclavitza, explota, comercialitza el cos de les dones; és física, psicològica, sexual i econòmica. Una violència que s'exerceix secularment contra les dones de tot el món, només pel fet de ser dones, a les diverses cultures i societats, a tots els nivells econòmics, en països en guerra i en països en pau. Una violència que representa la vulneració sistemàtica dels Drets Humans de més de la meitat de la població.

Alcem hui la nostra veu, com cada dia, com cada 25N en record de les germanes Mirabal i totes les dones assassinades, per denunciar la vergonya d'una societat on el masclisme i els models que el reprodueixen continuen dominant, invisibilitzant, subjugant, maltractant les dones en els àmbits públics i privats, en l’economia, la política, els mitjans de comunicació, la cultura, el sistema educatiu, el judicial, el laboral.
 Vivim en un sistema patriarcal i capitalista, on les lleis parlen d’igualtat però la societat se sustenta en la desigualtat entre dones i homes, com tristament ho demostra la realitat.  
-Les xifres oficials a l’estat espanyol comptabilitzen 971 dones assassinades entre 2003 i 2018, 43 durant 2018. Però les xifres oficials dels feminicidis són inexactes perquè no contemplen  la violència exercida fora de l'àmbit de la parella. Segons l’observatori de l’organització feminicidio.net son 87 els casos de dones, xiquetes i xiquets víctimes dels assassins masclistes durant 2018, xifra ben diferent a l’oficial.
-Casos com el de la “Manada” o de les criatures assassinades pels seus pares han  posat de manifest que  la justícia patriarcal no protegeix degudament ni a les dones que han patit violència ni les seues filles i fills, fent-les doblement víctimes, a mans dels agressors i a mans del sistema judicial.
-Al ciberespai  i a les xarxes socials es desenvolupen conductes verbals agressives, violències sexuals i experiències associades al domini masclista en les relacions afectives i sexuals que afecta especialment a les joves i mal forma als joves.
-Les  dónes i les xiquetes refugiades i migrants pateixen innombrables violències endemés de la carrera d'obstacles que se'ls interposa per a accedir a les mesures de protecció internacional.
-Les dones que sofreixen arreu del món mutilacions genitals, matrimonis forçats, explotació, tracta, assetjament per la diversitat en la identitat sexual o per raó de sexe, prohibició de l’avortament.
-Les dones víctimes de la violència directa del sistema prostitucional, convertides en mercaderia per les màfies, els proxenetes i els puteros.
-La violència dels ventres de lloguer, que és la cosificació absoluta de les dones com a eines de reproducció sota el domini d’un mercat global infame.
-Les lleis contra les violències de gènere o violències masclistes que no han anat acompanyades de prou dotació pressupostària ni s’han desenvolupat per cobrir els buit legals i formació de professionals.

Però cada dia més dones, i cada dia més fortes i més unides, cridem ben alt que “no és no”, que si no hi ha un sí, és no. Que cal parar la cultura de la violació, les invisibilitzacions, els models masclistes, els sostres de cristall, la feminització de la pobresa i el sistema patriarcal que els dóna cobertura legal, judicial i social. Per això exigim:
-Que s´ha d’aplicar  a nivell mundial el Conveni d'Istanbul per lluitar contra qualsevol tipus de violència exercida contra les dones de tot el món.
-Que s’ha d’impulsar el Pacte d’Estat contra la violència masclista i dotar-lo de les partides pressupostàries i els recursos necessàries.
-Que cal desenvolupar la llei contra la violència de gènere, perquè siga efectiva en la practica social i en l’aplicació judicial.
- Que les polítiques publiques i el Sistema Judicial assumeixquen responsabilitats envers les violències masclistes i incloguen  una formació obligatòria de perspectiva de gènere en el poder judicial.
-Al País Valencià, és imprescindible que es porten endavant, es coordinen i s’avaluen les mesures acordades en el Pacte valencià contra la violència de gènere i masclista.
- Que les actuacions i els recursos contemplen tant la violència exercida en l’àmbit de la parella, com les agressions sexuals al carrer o en el treball, l'assetjament per raó de sexe i d’identitat sexual, la tracta  prostitucional, l'explotació sexual, reproductiva,  laboral de dones i xiquetes.
-Que es faça efectiva la possibilitat de rebre asil o refugi polític per motius de persecució per violència masclista, opció sexual i d'identitat de gènere.
- Que l’atenció a les víctimes siga integral, multidisciplinar i dirigida per persones amb formació feminista.
- Que la prevenció contra les violències masclistes incloga un sistema coeducatiu i d’educacio sexual inclusiva, així com la formació específica per a tot el personal docent.
- Que els mitjans de comunicació i de producció cultural, així com les xarxes socials reconeguen la seva responsabilitat en l’eliminació de les violències masclistes, i en facen un tractament adequat.

Seguim i seguirem denunciant i recordant que la violència és responsabilitat de qui
l’exerceix, no de qui la pateix.
Som milions de dones sostenint la vida i construint relacions lliures de violència. Les organitzacions de dones feministes som referents de voluntat i acció política per a la llibertat, la vida, l’equitat, la pau i la sostenibilitat.

ENS VOLEM VIVES, LLIURES i REBELS!
JUNTES SOM MÉS FORTES!
 Xarxa de Dones de la Marina Alta
Novembre 2018

 

viernes, 26 de octubre de 2018

Recordant a Carmen Alborch: darrer donatge.

Carmen Alborch ens va deixar per sempre el 24 d'octubre passat. 
En el seu record i com a darrer comiat posem el vídeo que la Xarxa de Dones de la Marina Alta li va dedicar en atorgar-li el Premi 8 de Març 2018 com a "Donatge" (reconeixement de dones a una dona) per la seua trajectòria vital feminista, sàvia, creativa, valenta, innovadora. 
Seguirem el seu exemple de vida i difondrem la seua memòria.
 Vídeo elaborat per Arte Final.

martes, 25 de septiembre de 2018

CONCURS DE CARTELLS PER AL 25 ANIVERSARI DE LA XARXA DE DONES DE LA MARINA ALTA


 AMB MOTIU DE LA CELEBRACIÓ, A 2019, DELS 25 ANYS DE LA SEUA CREACIÓ,
LA XARXA DE DONES DE LA MARINA ALTA CONVOCA UN CONCURS DE CARTELLS PER A ELEGIR EL QUE SERÀ EL CARTELL COMMEMORATIU DEL 25 ANIVERSARI. 

El cartell guanyador serà premiat amb 200€ i l'estatueta dels Premis 8 de Març, endemés s'utilitzarà per a anunciar els actes de la Xarxa de Dones de la Marina Alta en el Dia de la Dona de 2019, i com a portada del llibre que es publicarà sobre el 25 aniversari.

BASES CONCURS DE CARTELLS
“XARXA DE DONES DE LA MARINA ALTA”
AMB MOTIU DE LA CELEBRACIÓ DEL SEU 25 ANIVERSARI
OBJECTE

 
L'objecte de la present convocatòria és la realització d'un concurs de disseny del cartell
commemoratiu dels “25 anys de la Xarxa de Dones de la Marina Alta”
PARTICIPANTS
Podran participar totes les artistes, dissenyadores o creadores que ho desitgen, de forma
individual o en grup, amb un màxim de dos obres.
REQUISITS
Els cartells hauran de ser originals i inèdits.
El tema serà de lliure inspiració, però necessàriament amb al·lusió a la Xarxa de Dones de la Marina Alta i als seus 25 anys de feminisme.
La tècnica a emprar en la confecció del cartell serà lliure.
Les dimensions seran de 50x70 cm.
En els cartells ha de figurar la llegenda “Xarxa de Dones de la Marina Alta: 25 anys de
Feminisme” i el logo de la Xarxa de Dones de la Marina Alta (clic per a descarregar logo).

Tant la retolació com el tipus de lletra i la seua distribució en el cartell seran de lliure elecció artística.
El jurat podrà proposar l'exclusió d'aquells treballs el contingut dels quals o presentació no s'ajuste als anteriors requisits.
PRESENTACIÓ
Els originals,
presentats preferiblement en suport rígid, portarant el títol en la seua part posterior i aniran acompanyats de plica amb el títol del cartell, sobre tancat amb fotocòpia del DNI de l'autora i dades personalses. Es lliuraran, personalment o per correu, a la Casa de Cultura de Pedreguer, Glorieta de la Creu n. 14, 03750 Pedreguer. ( Horari de la Casa de Cultura de dilluns divendres de 9 a 22 h. i dissabtes de 9 a 14 h)
PREMI
A l'obra guanyadora es concedirà un premi de 200 euros i la estatueta dels “Premis 8 de Març”que es lliuraran en la inauguració de l'exposició. L'obra serà la imatge del cartell del Dia Internacional de la Dona i els Premis 8 de Març, així com de la portada del llibre que publicarà la Xarxa de Dones de la Marina Alta amb motiu del seu 25 aniversari.
TERMINI D'ADMISSIÓ
El termini d'admissió de treballs finalitzarà el proper 15 de gener de 2019, a les 14 h.
JURAT
El jurat estarà format per integrants de la Xarxa de Dones de la Marina Alta vinculades al món de l'art i la creació.
EXPOSICIÓ
Les obres presentades podran ser objecte d'exposició amb motiu dels actes commemoratius del 8 de Març
CONDICIONS GENERALS
El cartell premiat quedarà en propietat de la Xarxa de Dones de la Marina Alta per a la seua reproducció
com a imatge del Dia de la Dona i de la portada del llibre. Les obres presentades i no
premiades podran ser retirades una vegada finalitzada l'exposició, durant els 15 dies següents.
Més info : xarxadonesmarinaalta.blogspot.com Tel. 617 095 705 / 654 496 969
BASES CONCURSO DE CARTELES

XARXA DE DONES DE LA MARINA ALTA
CON  MOTIVO DE LA CELEBRACIÓN DE SU 25 ANIVERSARIO


OBJETO
El objeto de la presente convocatoria es la realización de un concurso de diseño del cartel conmemorativo de los 25 años de la Xarxa de Dones de la Marina Alta”.

PARTICIPANTES
Podrán participar todas las artistas, diseñadoras o creadoras que lo deseen, de forma individual o en grupo, con un máximo de dos obras.

REQUISITOS
Los carteles deberán ser originales e inéditos.
El tema será de libre inspiración, pero necesariamente con alusión a la Xarxa de Dones de la Marina Alta y  a sus 25 años de feminismo.
La técnica  a emplear en la confección del cartel será libre.
Las dimensiones serán de 50x70 cm.
En los carteles debe figurar la leyendaXarxa de Dones de la Marina Alta: 25 anys de Feminisme y el logotipo de la Xarxa de Dones de la Marina Alta (clic para descargar logo).
Tanto la rotulación como el tipo de letra y su distribución en el cartel serán de libre elección artística.
El jurado podrá proponer la exclusión de aquellos trabajos cuyo contenido o presentación no se ajuste a los anteriores requisitos.

PRESENTACIÓN
Los originales, presentados preferiblemente en soporte rígido, llevaran el título en su parte posterior e irán acompañados de plica, sobre cerrado con fotocopia del DNI de la autora y datos personales. Se presentarán, personalmente o por correo, en La Casa de Cultura de Pedreguer, Glorieta de la Creu, n. 14, 03750 Pedreguer. (Horario de la Casa de Cultura de lunes a viernes, de 9 a 14 h)
 


PREMIO
A la obra ganadora se le concederá un premio de 200 euros y la estatuilla Premis 8 de Març” que se librarán en la inauguración de la exposición. La obra será la imagen del cartel del Día Internacional de la Dona y los Premios 8 de Març, así como de la portada del libro que publicará la Xarxa de Dones de la Marina Alta con motivo de su 25 aniversario.

PLAZO DE ADMISIÓN
El plazo de admisión de trabajos finalizará el próximo 15 de enero de 2019 a las 14 h.

JURADO
El jurado estará formado por integrantes de la Xarxa de Dones de la Marina Alta vinculadas al mundo del arte y la creación.

EXPOSICIÓN
Las obras presentadas podrán ser objeto de exposición con motivo de los actos conmemorativos del 8 de marzo

CONDICIONES GENERALES
El cartel premiado quedará en propiedad de la Xarxa de Dones de la Marina Alta para su reproducción como imagen de del Dia de la Dona y de la portada del libro. Las obras presentadas y no premiadas podrán ser retiradas una vez finalizada la exposición, durante 15 días siguientes.

Más info : xarxadonesmarinaalt.blogspot.com  Tel. 617 095 705 /  654 496 969  descarrega el logo de la Xarxa https://drive.google.com/open?id=1xbSdNS5uhZ_k8rPy-7ZNMiuKoTOUuXOJ