jueves, 25 de noviembre de 2021

MANIFEST 25N, 2021


 25N. DIA INTERNACIONAL PER A L'ELIMINACIÓ DE LA VIOLÈNCIA CONTRA LES DONES.

MANIFEST 2021

Fartes de totes les violències masclistes

La violència masclista contra les dones i les xiquetes és la violació de drets humans més generalitzada de cap a cap

del planeta; és la manifestació més brutal de desigualtat estructural, conseqüència del sistema patriarcal i capitalista

imperant, amb unes dimensions de pandèmia. Malgrat això, continua sent una qüestió normalitzada per la societat.

Mentre els feminicidis –que són l'expressió més crua de violència contra les dones- augmenten, les institucions es

mostren còmplices amb la seua inacció al no posar els mitjans efectius i eficaços per a previndre i combatre aquesta

terrible vulneració dels Drets Humans.

Des de l'any 2003, 1.118 dones han sigut assassinades a Espanya per les seues parelles o exparelles, segons dades

oficials. En els últims 12 mesos, han assassinat a 68 dones i 5 xiquetes i xiquets.

A Espanya es va aprovar la Llei de Mesures de Protecció Integral contra la Violència de Gènere (Llei orgànica 1/2004),

posteriorment la Llei per a Igualtat Efectiva de Dones i Homes (Llei orgànica 3/2007) i deu anys després aconseguírem

acordar un Pacte d'Estat contra la Violència de Gènere; tanmateix, tot això encara continua sent insuficient,

inoperant i està en risc de retrocedir.

Per això diem clar i alt que estem FARTES!

-FARTES que no es dote dels recursos i serveis necessaris per a fer efectives aquestes lleis.

-FARTES que el sistema judicial continue sent misogin i reaccionari, que penalitze i criminalitze a les dones, les seues

filles i fills utilitzant el SAP en contra de les mares.

-FARTES de la violència obstètrica i d'haver de continuar exigint garanties perquè es complisquen els nostres drets

sexuals i reproductius.

-FARTES de la violència sexual que patim, cada vegada més brutal i perpetrada cap a dones més joves, l'augment i

la gravetat de la qual reflecteixen la naturalització i normalització de les cultures de la pornografia i del sistema

prostitucional.

-FARTES de la violència de la indústria de l'explotació reproductiva, que assetja a les joves perquè venguen els seus

òvuls i a les dones de països on la precarietat econòmica i laxitud del marc legal les espenta a llogar els seus úters.

-FARTES del sistema prostitucional que normalitza i potència les indústries de la pornografia i de la prostitució, bases

principals del tràfic i de màfies de proxenetes, el fonament de les quals és la deshumanització de dones i xiquetes

per a ser usades per homes com a mers objectes de satisfacció, d'abús de poder i d'exercici de violència sobre

nosaltres.

-FARTES que no estiga garantit un sistema educatiu públic laic, lliure de la ingerència d'ideologies religioses,

contràries a l'educació científica i els principis de la qual contravenen els de llibertat, igualtat de drets i d'oportunitats

de dones i homes.

-FARTES de l'amenaça d'eliminar a les dones com a subjecte jurídic de les lleis específiques de protecció i garantia

dels nostres drets.

-FARTES d'una llei d'estrangeria que violenta de manera especial a les dones migrants.

-FARTES que encara existisquen règims laborals que mantinguen en desigualtat i subordinació a les dones, com és

el cas de les treballadores del camp, de la llar i de les cures.

-FARTES del patriarcat i del capitalisme depredadors que estan acabant amb els recursos naturals i les vides de les

seues defensores.

-FARTES del llenguatge sexista i la invisibilització de les dones, en general, i en els mitjans de comunicació,

especialment.

La violència contra les dones afecta a tota la societat, per la qual cosa EXIGIM:

1.Que es reconeguen totes les violències que patim les dones pel fet de ser-ho: la prostitució, els úters de lloguer, la

pornografia i totes les formes de mercantilització de les dones, la mutilació genital femenina, la violència obstètrica

i els matrimonis forçats. QUE TOTS ELS FEMINICIDIS S’ARREPLEGUEN EN LES ESTADÍSTIQUES OFICIALS.

2. Que es dote de recursos humans i econòmics per a desenvolupar l'objecte de les lleis específiques de protecció i

garantia dels drets de les dones, així com crear oficines especialitzades i jutjats de violència sobre les dones en cada

partit judicial. JA N'HI HA PROU DE JUSTÍCIA PATRIARCAL.

3. Que es garantisquen els drets de les dones víctimes de la violència masclista, facilitant tots els recursos de

protecció i ajuda suficient per a cobrir les necessitats econòmiques, de salut, habitacionals, formatives i laborals que

els permeten la inserció progressiva en la societat. REVERSIÓ A PÚBLICS I GESTIÓ DIRECTA DELS RECURSOS

ESPECIALITZATS EN DONES.

4. Que es considere les polítiques d'igualtat de dones i homes prioritàries i irrenunciables perquè ataquen d'arrel

aquesta violència. Totes les Administracions han de treballar de manera conjunta i coordinada en tots els seus nivells

en les mesures per a l'erradicació de la violència contra les dones. TERRORISME MASCLISTA, QÜESTIÓ D'ESTAT.

5. Que totes les instàncies dels governs es comprometen realment en la prevenció i erradicació de les violències

masclistes, així com en l'assistència i reparació de totes les dones que pateixen violència, independentment de la

situació administrativa en la qual es troben. GARANTIA DE NO IMPUNITAT ALS VICTIMARIS.

6. Que es garantisca la protecció dels drets, la regularització i el dret d'asil a totes les dones migrants. DEROGACIÓ

DE LA LLEI D’ESTRANGERIA I TANCAMENT DELS CIES.

7. Que es retire la pàtria potestat, la custòdia compartida imposada i el règim de visites als maltractadors. Rebuig

judicial de la falsa Síndrome d'Alienació Parental o sinònims, així com la suspensió dels programes de coordinació

parental. UN MALTRACTADOR O ABUSADOR NO ÉS UN BON PARE.

8. Que no es permeta ni un sol pas arrere en els drets sexuals i reproductius de les dones: AVORTAMENT LEGAL,

SEGUR I GRATUÏT dins del sistema sanitari públic.

9. Que s'elabore amb caràcter urgent la legislació abolicionista del sistema prostitucional per a frenar l'explotació

sexual de milions de dones i xiquetes, que garantisca a les dones en situació de prostitució l'ajuda i els recursos

necessaris per a la seua protecció, atenció i reparació integral, que perseguisca les xarxes criminals del proxenetisme

i tracta amb finalitats d'explotació sexual, penalitzant a més la demanda per constituir un element essencial i clau

per a la pervivència d'aquesta manera d'esclavitud. SENSE PUTERS NO HI HA PROSTITUCIÓ.

10. Que es derogue la instrucció que permet la inscripció en el registre civil de xiquetes i xiquets víctimes de

compravenda mitjançant la pràctica d'úters de lloguer.

11. Que s'implemente de manera efectiva la Coeducació i l'educació afectiva i sexual amb perspectiva feminista en

tots els cicles educatius, així com la formació específica per a tot el personal que intervé en els processos, mitjans

de comunicació i societat, especialment als homes i als joves, perquè trenquen amb una cultura de tolerància i

negació que perpetua la desigualtat entre els sexes i la violència que causa. LA IGUALTAT TAMBÉ S'APRÉN.

La violència contra les dones i les xiquetes és una vulneració sistemàtica dels drets humans, i NO pot tindre cabuda

en una societat que es pree de ser democràtica.

EL MASCLISME ENS MATA

FARTES DE TOTES LES VIOLÈNCIES MASCLISTES

VOLEM, ARA I SEMPRE, UNA VIDA LLIURE DE VIOLÈNCIES MASCLISTES!!!