miércoles, 25 de noviembre de 2015

25 NOVEMBRE, DIA INTERNACIONAL PER ERADICAR LES VIOLÈNCIES MASCLISTES. MANIFEST . ESQUELAEl moviment feminista denuncia que les violències masclistes suposen la manifestació més cruenta de la desigualtat de gènere i representen la més greu violació dels drets humans de les dones que pateix la nostra societat.
Des de l'any 1995, han sigut assassinades pel terrorisme masclista 1.390 dones. Enguany s'han perpetrat 70 feminicidis, 3 d’ells en la nostra comarca de la Marina Alta. Només durant l'estiu de 2015 han sigut assassinades 37 dones i 8 menors a mans de les parelles, pares o parelles de les mares. Aquestes dades són solament la punta de l’ iceberg, perquè dones i menors sofreixen violència patriarcal en múltiples formes, que van des de llevar-los terriblement la vida fins a les discriminacions quotidianes més subtils.

Vam omplir Madrid en la gran i pacífica Marxa 7N contra les violències masclistes, i a la setmana següent els masclistes han atemptat contra la vida de 8 dones, 8 feminicidis com a resposta violenta del patriarcat, que no admet rèplica ni qüestió, i ens vol callades i submises, alhora que la cultura patriarcal ens menysprea i invisibilitza sense que la societat, els mitjans de masses i els poders públics s'enfronten als mites misògins i antifeministes.

Els últims anys hem patit les retallades sistemàtiques en els recursos públics generals, en els drets sexuals i reproductius, retallades en la interrupció voluntària de l'embaràs de les menors d'entre 16 i 17 anys i retallades en els recursos especialitzats contra les violències masclistes.
El moviment feminista considera que les violències, que vivim en diferents àmbits, succeeixen en una societat que tolera la desigualtat, i resta credibilitat i autoritat a les dones. El masclisme alimenta la nostra desvaloració, la invisibilització, la cosificació dels nostres cossos i la falta de respecte a les nostres decisions.
Igualment, aquestes agressions són inseparables d'aquelles que sofreixen les persones que no responen a la masculinitat hegemònica.
Per tot això, la Xarxa de Dones de la Marina Alta
 EXIGIM:
• L’acompliment de les demandes del Moviment Feminista en la Marxa7N perquè la violència masclista es considere com a terrorisme, siga una Qüestió d’Estat, figure en l’agenda del Govern i dels partits de l’oposició, amb un compromís real, amb mesures urgents i calendaritzades, i es garantisquen els recursos econòmics escaients. 
• Que es desenvolupe i implemente el Conveni d'Istambul, s’apliquen les recomanacions de la CEDAW, i es reforme la llei 1/2004 perquè estiguen reflectides totes les formes de violència contra les dones.
• Que les accions i els recursos incloguen tant la violència que exerceix la parella o l'exparella com les agressions sexuals, l'assetjament sexual en l'àmbit laboral, la tracta amb finalitats d'explotació sexual i laboral de dones i xiquetes i totes les violències masclistes.
• Que totes les instàncies de govern es comprometen realment en la prevenció i l'eradicació de les violències masclistes, així com en l'assistència i la reparació de totes les dones en situació de violència, independentment de la situació administrativa en què es troben.
• Que l'accent es pose en la protecció de les afectades, facilitant diferents sortides que impliquen una veritable recuperació vital, econòmica i social d'elles així com dels filles i fills.
• Que la prevenció siga una política prioritària, que incloga un sistema coeducatiu en tots els cicles, la formació específica per a tot el personal professional, i implique els mitjans de comunicació, la producció cultural i la societat civil.  
• Que els mitjans de comunicació es comprometen a fer el tractament adequat de les diferents violències masclistes, visibilitzant-les, evitant el sensacionalisme morbós i utilitzant un llenguatge i unes imatges no sexistes.
• L'eliminació de la custòdia compartida imposada i el règim de visites als menors dels maltractadors condemnats. La retirada i no cessió de la pàtria potestat als maltractadors.
• El compliment del compromís contra la violència cap a les dones que van firmar els partits polítics el passat 2 de maig.
• El compliment per part dels ajuntaments dels acords adoptats en aprovar la Moció amb motiu de la Marxa 7N.
• La dotació en els pressupostos de la Generalitat per garantir els recursos encaminats a fer efectiva una atenció integral de les dones víctimes de violència de gènere.
• La dotació adequada i suficient en els pressupostos de la Generalitat a fi que es puga delegar en els ajuntaments el funcionament dels recursos personals, materials i polítics per a l'atenció jurídica, psicològica i social a les víctimes de violència masclista, la inserció laboral, la promoció de la igualtat i la coeducació, la implantació dels Plans d’igualtat i la prevenció de la violència contra les dones.
• La immediata i adequada avaluació del grau de compliment de la LOVG a la Comunitat Valenciana.
• Que tota la societat i les seues organitzacions i institucions es comprometen en aquesta lluita.
Estem ací presents per fer una crida a cada persona, a cada institució, per a què prenguen consciència d'una vegada que el masclisme mata i fa que siga impossible la convivència exigible en una democràcia.
La meitat de la humanitat ha de seguir vivint, no podem permetre ni un assassinat més.
ENS VOLEM VIVES!!! JA N'HI HA PROU!!!
25 de Novembre de 2015
Dia internacional per eradicar de les violències contra les dones
Xarxa de Dones de la Marina Alta
Feministes de la Marina Alta

martes, 17 de noviembre de 2015

25N, actes comarcals de la Marina AltaEls actes conjunts previstos a nivell comarcal amb motiu del 25 de novembre dia internacional per l'eradicació de les violències contra les dones, són:
Manifestació Comarcal contra les violències Masclistes, el dissabte 21 a les 19:30h en la Glorieta de la Creu, de Pedreguer; organitzada pels 9 grups  Feministes de la Marina Alta.
La VI Campanya de Vacunació Contra la Violència Masclista, que començarà el dia 19 de novembre, coordinadada per l'Associació Matria i organitzada amb la col.laboració de Dones Cabal de Pego, Associació de Dones d'Orba, Dones de Teulada, Femme Força, Xarxa de Dones de la Marina Alta, així com les regidories d'igualtat dels ajuntaments dePedreguer, Orba, Xàbia, Pego, Benissa, Dénia, Teulada-Moraira.
Endemés en cada població col.laboren diverses associacions i entitats. Gràcies . 

 
Però encara en volem més. Volem que acaben per sumar-se a esta conscienciadora i especial campanya de vacunació contra "el virus de la violència masclista, que maltracta a les dones" tots els ajuntaments de la Comarca, en especial  els que van aprovar la Moció amb motiu de la Marxa7N .
 Un virus endèmic en la societat patriarcal, que es transmet per via dels roïns exemples, la mala educació, l'egoisme i la irracionalitat. Que creix entre la prepotència, intolerància i vanaglòria masclista. Que s'introdueix en els homes irresponsables i els converteix en animals de baixos instints. Un virus que té com a víctimes les dones, i els seus infants, que les ataca greument ferint-les en els sentiments, les formes de pensar, de comportar-se, en la confiança, en la seguritat, en la integritat física i fins i tot ferint-les de mort.
Cal actuar contra ell, cal acabar amb la violència de gènere.
Per als qui no heu participat mai expliquem breument de què va la campanya
Com en qualsevol  vacunació, l'objectiu és la prevenció.
En esta campanya volem que per mitjà d'un compromís senzill, a nivell individual i una reflexió, es vagen produint canvis d'actituds i un clar rebuig cap a les conductes de violència contra les dones.
A les persones que accepten la signatura del compromís de la vacuna se’ls donarà una polsera identificativa.
POBLES QUE PARTICIPEN I DIA DE VACUNACIÓ
PEGO,  Dijous, 19 Nov.
BENISSA,   Dissabte, 21 Nov.
ORBA,   Dissabte, 21 Nov.
PEDREGUER,   Diumenge, 22 Nov.
DENIA,   Dilluns, 23 Nov.
TEULADA,   Dimecres, 25 Nov.
XÀBIA,    Dijous, 26 Nov.
MORAIRA,   Divendres, 27
#TerrorismeMasclista #QüestióEstat #NiUnaMés #EnsFaltenTotes  Nov.

................................................................
Actes locals


domingo, 15 de noviembre de 2015

Denunciem dos feminicidis més.


 

La Xarxa de Dones de la Marina Alta condemna els dos assassinats masclistes que s'han perpetrat aquest cap de setmana en Marchena i en Madrid, on dues dones han sigut  terriblement executades a ganivetades pels homes que havien dit voler-les, uns autèntics terroristes masclistes.

El 14 de novembre a Sevilla,  Eva Perea de 42, ha sigut assassinada pel seu marit en el domicili, la va deixar en estat crític i va morir al hospital. 
El 15 de novembre a Madrid, una dona, sense identificar de 32 anys, ha sigut assassinada per la seva ex parella en el domicili.


Són 61 dones assassinades en 2015, 8 els xiquets i xiquetes i un home parella d'una dona. 

Al Pais Valencià 13 dones, 3 xiquetes i xiquest i 1 en investigació. Es va omplir Madrid en la gran Marxa 7N contra les violències masclistes i tornen els assassinats l'endemà, 8 feminicidis en aquesta setmana

Es la resposta violenta del patriarcat que no admet rèplica ni qüestió, i ens vol a les dones callades i submisses.

 Ens estan matant i continuem exigint les accions urgents per al compliment del deure d' assegurar i garantir el dret de les dones a una vida sense violència.
Exigim una reunió urgent del govern, els partits de l’oposició, expertes i representants del Moviment Feminista- 7N, que va aconseguir mobilitzar dissabte passat a més de mig milió de persones a Madrid per manifestar-se en contra de totes les violències masclistes.
Reiterem i recolzem les demandes del Moviment Feminista 7N:
Aquesta violència masclista ha ser considerada com a terrorisme i ser una Qüestió d’Estat: la lluita contra les violències masclistes ha d’estar en l’agenda del Govern i dels partits de l’oposició. Amb un compromís real,  explícit i detallat, amb mesures urgents i calendaritzades. Amb restitució i ampliació dels recursos econòmics escaients per a prevenció, assistència, educació, formació de tot el personal. 
El compliment de la legislació nacional e internacional i la recomanació, entre d’altres, al Govern d’Espanya el 28 de juliol de 2015 de la CEDAW, Comitè per a l’Eliminació de la Discriminació contra la Dona de Nacions Unides, de restablir el Ministeri d’Igualtat eliminat en 2010 i augmente els recursos de l’Institut de la Dona.
L’ampliació de totes les formes de violència contra les dones en la llei 1/2004, per tal que s’arrepleguen totes les violències que pateixen les dones establertes per la CEDAW.
L’avaluació de les lleis i programes per a la igualtat entre dones i homes i de la lluita contra la violència de gènere per tal de veure el seu compliment i efectivitat.
L’exigència del compliment de l’establert a la CEDAW (CEDAW/C/ESP/CO/7-8) i a l’art. 14 del Conveni d’Istanbul respecte a la necessitat de la coeducació, dotant dels recursos escaients en la llei de pressupostos per a l’aplicació dels articles 4, 6, 7, 8 i 9 de la Llei Integral de 2004, que obliguen a incloure la igualtat de dones i homes en els programes i materials del sistema educatiu, així com la formació inicial i permanent al professorat, garantint una persona responsable d’igualtat en els Consells Escolars i la supervisió i informe per la Inspecció sobre el seu compliment.
La restitució dels continguts educatius per al foment de la igualtat entre dones i homes, suprimits amb la derogació de l’Educació per a la Ciutadania i que l’actual LOMCE no contempla.
La formació en materia d’igualtat i prevenció de violència de gènere de tot el personal que intervé en el procés: forces de seguretat, personal sanitari, assistencial, judicatura.
L’eliminació de la custodia compartida imposada.
No volem continuar sumant víctimes! Qüestió d’Estat ja!

viernes, 13 de noviembre de 2015

Denunciem i condemnem un feminicidi més.

La Xarxa de Dones de la Marina Alta condemna el nou assassinat masclista.  Mari Carmen, de 45 anys, assassinada en Sanlúcar la Mayor (Sevilla) a les mans de l’home que deia que l’estimava i davant del seu fill, menor.
Aquesta realitat insuportable que ens supera, aquestes agressions constants que patim per ser dones, sembla no fer mossa en el Govern del Partit Popular, que en boca del seu Ministre de Sanitat, Serveis Socials i Igualtat segueix dient que l’actuació del govern és perfecta, que existeixen protocols d’actuació, que s’educa en igualtat i s’insisteix en la tasca que està fent respecte a la conscienciació de la gent jove.
La realitat que amaga el ministre són les retallades que portem suportant en prevenció i assistència en matèria de violència de gènere, que arriben a un 26%. Retallades en vides! La realitat és que les dones no troben eixida quan denuncien al seu agressor, no troben suport institucional. Sembla una broma la campanya del Ministeri Hay salida. Continuen assassinant-nos davant el silenci del govern.
Exigim una reunió urgent del govern, els partits de l’oposició, expertes i representants del Moviment Feminista- 7N, que va aconseguir mobilitzar dissabte passat a més de mig milió de persones a Madrid per manifestar-se en contra de totes les violències masclistes.
Reiterem i recolzem les demandes del Moviment Feminista 7N:
Aquesta violència masclista ha ser considerada com a terrorisme i ser una Qüestió d’Estat: la lluita contra les violències masclistes ha d’estar en l’agenda del Govern i dels partits de l’oposició. Amb un compromís real,  explícit i detallat, amb mesures urgents i calendaritzades. Amb restitució i ampliació dels recursos econòmics escaients per a prevenció, assistència, educació, formació de tot el personal. 
El compliment de la legislació nacional e internacional i la recomanació, entre d’altres, al Govern d’Espanya el 28 de juliol de 2015 de la CEDAW, Comitè per a l’Eliminació de la Discriminació contra la Dona de Nacions Unides, de restablir el Ministeri d’Igualtat eliminat en 2010 i augmente els recursos de l’Institut de la Dona.
L’ampliació de totes les formes de violència contra les dones en la llei 1/2004, per tal que s’arrepleguen totes les violències que pateixen les dones establertes per la CEDAW.
L’avaluació de les lleis i programes per a la igualtat entre dones i homes i de la lluita contra la violència de gènere per tal de veure el seu compliment i efectivitat.
L’exigència del compliment de l’establert a la CEDAW (CEDAW/C/ESP/CO/7-8) i a l’art. 14 del Conveni d’Istanbul respecte a la necessitat de la coeducació, dotant dels recursos escaients en la llei de pressupostos per a l’aplicació dels articles 4, 6, 7, 8 i 9 de la Llei Integral de 2004, que obliguen a incloure la igualtat de dones i homes en els programes i materials del sistema educatiu, així com la formació inicial i permanent al professorat, garantint una persona responsable d’igualtat en els Consells Escolars i la supervisió i informe per la Inspecció sobre el seu compliment.
La restitució dels continguts educatius per al foment de la igualtat entre dones i homes, suprimits amb la derogació de l’Educació per a la Ciutadania i que l’actual LOMCE no contempla.
La formació en materia d’igualtat i prevenció de violència de gènere de tot el personal que intervé en el procés: forces de seguretat, personal sanitari, assistencial, judicatura.
L’eliminació de la custodia compartida imposada.
No volem continuar sumant víctimes! Qüestió d’Estat ja!

miércoles, 11 de noviembre de 2015

MARXA7N, JO VAIG ANAR, JO CONTINUE

        La Marxa7N és ja un gran pas endavant en els drets de la dona i una pàgina exemplar en la Història del Feminisme que ha marcat dos fites significatives:
-Una, pel superb èxit de participació -al que ha contribuït la Marina Alta amb la partcipació de 161 persones procedents d'una vintena de pobles de la comarca-, en una macromanifestació que ha sigut conscienciadora i de denuncia, carregada amb la veu de les dones assassinades – només en 2015 tres en la nostra comarca -, amb els crits acusadors dels atemptats i maltractaments que es cometen dia a dia contra totes. Una macormanifestació espectacular i creativa, ambientada amb l'aportació d'intervencions plàstiques, amb obres d'art efímer, amb músiques, cançons, performance... que contribuïen a fer-nos més visibles i a facilitar que la societat desperte a les nostres reivindicacions i vaja assumint els canvis necessaris que reclamen els drets i la dignitat de les dones.
-Dos, per la gran lliçó que ha donat el Moviment Feminista en els mètodes emprats per portar avant la laboriosa i complexa organització. Una organització exemplar des de l'inici, des del moment que la Coordinadora Feminista de València, a principis d'any, proposara realitzar una marxa contra les violències masclistes.
Al llarg dels mesos que ha durat la preparació, s'han teixit noves formes de treball col·lectiu, participatiu i democràtic, amb assemblees presencials, amb fluida comunicació i difusió utilitzant les xarxes del món tecnològic, amb debats per a centrar el motiu del 7N, amb l'aportació i intercanvi d'idees, propostes i cooperacions en els quefers necessaris per a dur-les a terme, amb el fet d'assumir voluntàriament responsabilitats, amb l'esforç, creativitat, dedicació, interés, i inclús algun esglai i neguit suportats, sense esperar més reconeixement que al final la Marxa del 7N fora el que ha sigut i serà: una immensa espenta en la consecució dels drets de la dona.
N’estic orgullosa i satisfeta d’haver anat, satisfacció i orgull compartit amb les dones i els homes que hi anàrem.
          Malauradament, no hem disposat ni de 24 hores de respir per complaure'ns amb l'èxit de la manifestació i descansar de l'esforç organitzatiu i participatiu. Al 7n pacifista l'han seguit un 8n i un 9n de tremenda violència masclista. De nou el terrorisme contra les dones ha tornat a matar, i s'ha acarnissat amb cinc atemptats cruels. Cinc persones assassinades per uns violents ineptes, incapaços de conviure com éssers socials madurs i viure les seues pròpies vides respectant les altres.

           Podem sentir satisfacció pels resultats del 7n, però no podem relaxar-nos perquè el masclisme no es relaxa, atempta de continu contra nosaltres, ja siga de manera dramàtica assassinant-nos, o de manera subtil amb milers de denigracions quotidianes que potser ens passen inadvertides, però que promouen la desigualtat; com la provocadora anècdota del gegant cartell publicitari que s'exhibia en una de les façanes de la Plaça d'Espanya i que dibuixava un fons irritant en l'escenari on conclogueren els actes de la macromanifestació contra les violències masclistes.
S'ha acabat prompte el descans i l'esplaiar-nos, tornem a la faena de denuncia d'assassinats i maltractaments, de desvetllar les grans i les menudes implacables violències que ens coaccionen; reprenem la reivindicació dels nostres drets, d'educació per la igualtat, d'eradicar qualsevol discriminació, de defensa de la dignitat i es drets de les dones.
El “jovaig” s'ha transformat en "jocontinue”, perquè la Marxa7N no ha fet més que començar. Ara cal que s'acomplisquen totes les propostes plantejades, que es facen efectius tots i cada un dels acords aprovats pels ajuntaments en les mocions sobre el 7N
(28 en la Marina Alta), que la societat s'implique, que es canvien hàbits, conductes, comportaments, idees, actituds patriarcals... Que els partits polítics incloguen en els seus programes mesures per avancen ens els drets de la dona, i que se legisle, signe i aplique un Pacte d'Estat contra les violències de gènere i per la igualtat efectiva.
Urgent, el President del Govern ha de comparéixer com ho fa en altres ocasions que s'atempta contra la població. Cinc persones assassinades pels masclistes en dos dies és pur i dur terrorisme.
 Pepa Guardiola 

Enllaç a l'àlbum de fotos 7 de novembre 2015, de Rosa Sala 

jueves, 5 de noviembre de 2015

Marxa7n, amb un peu dalt del bus després de mesos de feina

El 7n ja està aquí i podem felicitar-nos per com hem treballat en equip, vist l’èxit de la convocatòria del viatge  a Madrid i la resposta dels ajuntaments a nivell comarcal.
Ha sigut una feina intensa de les 9 associacions feministes la Marina Alta que ens hem organitzat.
Més de quatre mesos de preparació considerant les reunions prèvies i l’aplec de Benissa, amb la importància dels acords i bones sintonies que hem anat teixint.
Vesprades senceres dedicades a organitzar i coordinar la Marxa 7n; molt empeny en la difusió de les mocions per  presentar-les a quasi totes les corporacions municipals de la comarca i fer el seguiment de les aprovacions en els plenaris; confecció i distribució d'una preciosa la cartelleria; la propaganda, reserva i confirmació de places per a omplir els autobusos, fins i tot el preu que hem pogut posar als bitllets gràcies a la col.laboració dels ajuntaments de Pego i Pedreguer; la promoció en la xarxa virtual, facebook, whasap, bloc; els contactes, comunicats i rodes en premsa; la magnífica pancarta que obrirà el nostre grup en la manifestació... Ufff! quasi cansa només escriure la relació del què hem fet.

Algunes dades:
Del viatge,
161 persones procedents d’una vintena de pobles.
3 autobusos
De Mocions amb motiu del 7n ( informació a data d’avui)
Presentades: en 32 ajuntaments de la Marina Alta
Aprovades: en 24 ajuntaments
Previst aprovar-les: en 4 ajuntaments

Ara ens queda la Manifestació de la Marxa7N “Contra les Violències masclistes”, i el viatge a Madrid, en el que de nou cal la col.laboració conjunta de totes i tots les i els que anem, i la implicació en vetllar per una bona marxa i una cordial jornada.

Deixem una sèrie de puntualitzacions a tenir en compte per al viatge
-Puntualitat en les eixides de Pego i Pedreguer cap a Madrid i en la tornada ( igual que en les perceptives parades al llarg de la ruta)
-Vestir amb roba de color negre i violeta ( com recomana l’organització estatal).
-Portar pícnic per si després les aglomeracions ens dificulten comprar entrepans o dinar en bar o restaurant (vista l’experiència del Tren de la Llibertat)
- Portar cartells amb frases contra la violència cap a les dones.
-Abstenir-se de portar insígnies de Partits Politics i Sindicats ( instruccions de l’organització estatal perquè el protagonisme és del moviment feminista).


lunes, 2 de noviembre de 2015

Ajuntaments de la Marina Alta que aproven la Moció de la Marxa 7n

 POBLES DE LA COMARCA DE LA MARINA ALTA QUE APROVEN LA MOCIÓ AMB MOTIU DE LA MARXA 7N CONTRA LES VIOLÈNCIES MASCLISTES 

 

En els pobles de la comarca de la marina alta totes les mocions s'han presentat als ajuntaments pels grups feministes, la majoria passant-los per registre d'entrada i donant després còpia en mà a alcaldia i als grups municipals. Al ple s'ha portat des d'alcaldia, des d’algun grup municipal o des de la regidoria d’igualtat
AJUNTAMENT: PEGO
NOM DE PERSONA FÍSICA O ASSOCIACIÓ O GRUP D'ELLES QUE DÓNA ENTRADA A LA MOCIÓ: DONES CABAL DE PEGO
DATA DE PRESENTACIÓ DE MOCIÓ: 28-09-2015
DATA D'APROVACIÓ DE MOCIÓ: 01-10-2015
OBSERVACIONS: UNANIMITAT. HAN POSAT UN AUTOBÚS A DISPOSICIÓ PER A LA MARXA 7N
AJUNTAMENT: VALL d'EBO,
NOM DE PERSONA FÍSICA O ASSOCIACIÓ O GRUP D'ELLES QUE DÓNA ENTRADA A LA MOCIÓ: DONES CABAL DE PEGO
DATA DE PRESENTACIÓ DE MOCIÓ: 30-09-2015
DATA D'APROVACIÓ DE MOCIÓ: 01-10-2015
OBSERVACIONS: UNANIMITAT
AJUNTAMENT: VALL DE GALLINERA
NOM DE PERSONA FÍSICA O ASSOCIACIÓ O GRUP D'ELLES QUE DÓNA ENTRADA A LA MOCIÓ: DONES CABAL DE PEGO
DATA DE PRESENTACIÓ DE MOCIÓ: 30-09-2015
DATA D'APROVACIÓ DE MOCIÓ: 02-10-2015
OBSERVACIONS: UNANIMITAT
AJUNTAMENT: BENISSA
NOM DE PERSONA FÍSICA O ASSOCIACIÓ O GRUP D'ELLES QUE DÓNA ENTRADA A LA MOCIÓ: LA COL.LECTIVA
DATA DE PRESENTACIÓ DE MOCIÓ: 01-10-2015
DATA D'APROVACIÓ DE MOCIÓ: 06-09.2015
OBSERVACIONS: UNANIMITAT.

AJUNTAMENT: CALP
NOM DE PERSONA FÍSICA O ASSOCIACIÓ O GRUP D'ELLES QUE DÓNA ENTRADA A LA MOCIÓ: DONES DE CALP
DATA DE PRESENTACIÓ DE MOCIÓ:
01-10-2015,
DATA D'APROVACIÓ DE MOCIÓ: 13-10-2015
OBSERVACIONS: UNANIMITAT. PRESENTA LA MOCIÓ AL PLE EL GRUP MUNICIPAL “SI ES POT”
AJUNTAMENT: l'ATZUVIA
NOM DE PERSONA FÍSICA O ASSOCIACIÓ O GRUP D'ELLES QUE DÓNA ENTRADA A LA MOCIÓ: DONES CABAL DE PEGO
DATA D'ENTRADA DE MOCIÓ: 30-09-2015
DATA D'APROVACIÓ DE MOCIÓ: PLE OCTUBRE
OBSERVACIONS: UNANIMITAT
AJUNTAMENT: DÉNIA
NOM DE PERSONA FÍSICA O ASSOCIACIÓ O GRUP D'ELLES QUE DÓNA ENTRADA A LA MOCIÓ: MATRIA
DATA DE PRESENTACIÓ DE MOCIÓ: 01-10-2015
DATA D'APROVACIÓ DE MOCIÓ: 26-10-2015
OBSERVACIONS: UNANIMITAT. PORTA LA MOCIÓ AL PLE LA REGIDORA D'IGUALTAT
AJUNTAMENT: GATA GORGOS
NOM DE PERSONA FÍSICA O ASSOCIACIÓ O GRUP D'ELLES QUE DÓNA ENTRADA A LA MOCIÓ: XARXA DONES DE LA MARINA ALTA
DATA D'ENTRADA DE MOCIÓ: 8-10-2015
DATA D'APROVACIÓ DE MOCIÓ: 30-10-2015
OBSERVACIONS: UNANIMITAT
AJUNTAMENT: JESÚS POBRE
NOM DE PERSONA FÍSICA O ASSOCIACIÓ O GRUP D'ELLES QUE DÓNA ENTRADA A LA MOCIÓ: XARXA DE DONES DE LA MARINA ALTA
DATA D'ENTRADA DE MOCIÓ: 06-10-2015
DATA D'APROVACIÓ DE MOCIÓ: 22-10-2015
OBSERVACIONS: UNANIMITAT
AJUNTAMENT: LA XARA
NOM DE PERSONA FÍSICA O ASSOCIACIÓ O GRUP D'ELLES QUE DÓNA ENTRADA A LA MOCIÓ: XARXA DONES DE LA MARINA ALTA
DATA D'ENTRADA DE MOCIÓ: 06-10-2015
DATA D'APROVACIÓ DE MOCIÓ: 29-10-2015
OBSERVACIONS: UNANIMITAT
AJUNTAMENT: MURLA
NOM DE PERSONA FÍSICA O ASSOCIACIÓ O GRUP D'ELLES QUE DÓNA ENTRADA A LA MOCIÓ: LA COL.LECTIVA
DATA D'ENTRADA DE MOCIÓ: 8-10-2015
DATA D'APROVACIÓ DE MOCIÓ: 30-10-2015
OBSERVACIONS: UNANIMITAT
AJUNTAMENT: ONDARA
NOM DE PERSONA FÍSICA O ASSOCIACIÓ O GRUP D'ELLES QUE DÓNA ENTRADA A LA MOCIÓ: XARXA DONES DE LA MARINA ALTA
DATA D'ENTRADA DE MOCIÓ: 21-10-2015
DATA D'APROVACIÓ DE MOCIÓ: 29-10-2015
OBSERVACIONS: UNANIMITAT. PRESENTA LA MOCIÓ LA REGIDORA D'IGUALTAT

AJUNTAMENT: ORBA
NOM DE PERSONA FÍSICA O ASSOCIACIÓ O GRUP D'ELLES QUE DÓNA ENTRADA A LA MOCIÓ: DONES ORBA
DATA D'ENTRADA DE MOCIÓ: 06-10-2015
DATA D'APROVACIÓ DE MOCIÓ: 29-10-2015
OBSERVACIONS: UNANIMITAT
AJUNTAMENT: PARCENT
NOM DE PERSONA FÍSICA O ASSOCIACIÓ O GRUP D'ELLES QUE DÓNA ENTRADA A LA MOCIÓ: LA COL.LECTIVA
DATA D'ENTRADA DE MOCIÓ: 8-10-2015
DATA D'APROVACIÓ DE MOCIÓ: 29-10-2015
OBSERVACIONS: UNANIMITAT
AJUNTAMENT: PEDREGUER
NOM DE PERSONA FÍSICA O ASSOCIACIÓ O GRUP D'ELLES QUE DÓNA ENTRADA A LA MOCIÓ: FEM-ME FORÇA
DATA D'ENTRADA DE MOCIÓ: 02-10-2015
DATA D'APROVACIÓ DE MOCIÓ: 29-10-2015
OBSERVACIONS: UNANIMITAT. HAN POSAT UN AUTOBÚS A DISPOSICIÓ DE LA MARXA 7N
AJUNTAMENT: SAGRA
NOM DE PERSONA FÍSICA O ASSOCIACIÓ O GRUP D'ELLES QUE DÓNA ENTRADA A LA MOCIÓ:
DATA D'ENTRADA DE MOCIÓ:
DATA D'APROVACIÓ DE MOCIÓ: PLE D'OCTUBRE
OBSERVACIONS: UNANIMITAT, PRESENTA LA MOCIÓ GRUP MUNICIPAL PSPV-PSOE
AJUNTAMENT: TORMOS
NOM DE PERSONA FÍSICA O ASSOCIACIÓ O GRUP D'ELLES QUE DÓNA ENTRADA A LA MOCIÓ: DONES CABAL DE PEGO
DATA D'ENTRADA DE MOCIÓ: 30-09-2015
DATA D'APROVACIÓ DE MOCIÓ: 02-10-2015
OBSERVACIONS: UNANIMITAT. PRESENTA LA MOCIÓ GRUP MUNICIPAL PSPV-PSOE
AJUNTAMENT LA VALL d'ALCALÀ:
NOM DE PERSONA FÍSICA O ASSOCIACIÓ O GRUP D'ELLES QUE DÓNA ENTRADA A LA MOCIÓ: DONES CABAL DE PEGO
DATA D'ENTRADA DE MOCIÓ: 30-09-2015
DATA D'APROVACIÓ DE MOCIÓ: 02-10-2015
OBSERVACIONS: UNANIMITAT

AJUNTAMENT: LA VALL DE LAGUAR
NOM DE PERSONA FÍSICA O ASSOCIACIÓ O GRUP D'ELLES QUE DÓNA ENTRADA A LA MOCIÓ: DONES d'ORBA
DATA D'ENTRADA DE MOCIÓ: 06-10-2015
DATA D'APROVACIÓ DE MOCIÓ: PLE OCTUBRE
OBSERVACIONS: UNANIMITAT

AJUNTAMENT: EL VERGER
NOM DE PERSONA FÍSICA O ASSOCIACIÓ O GRUP D'ELLES QUE DÓNA ENTRADA A LA MOCIÓ: NO +
DATA D'ENTRADA DE MOCIÓ: 08-10-2015
DATA D'APROVACIÓ DE MOCIÓ: 29-10-2015
OBSERVACIONS: UNANIMITAT

AJUNTAMENT: XÀBIA
NOM DE PERSONA FÍSICA O ASSOCIACIÓ O GRUP D'ELLES QUE DÓNA ENTRADA A LA MOCIÓ: XARXA DE DONES DE LA MARINA ALTA
DATA D'ENTRADA DE MOCIÓ: 30-09-15
DATA D'APROVACIÓ DE MOCIÓ: 29-10-2015
OBSERVACIONS: UNANIMITAT. PRESENTA LA MOCIÓ LA REGIDORA D'IGUALTAT

AJUNTAMENT: XALÓ
NOM DE PERSONA FÍSICA O ASSOCIACIÓ O GRUP D'ELLES QUE DÓNA ENTRADA A LA MOCIÓ: COL.LECTIVA
DATA D'ENTRADA DE MOCIÓ:
DATA D'APROVACIÓ DE MOCIÓ: 29.10-2015
OBSERVACIONS: UNANIMITAT

AJUNTAMENT: ELS POBLETS
NOM DE PERSONA FÍSICA O ASSOCIACIÓ O GRUP D'ELLES QUE DÓNA ENTRADA A LA MOCIÓ: NO +
DATA D'ENTRADA DE MOCIÓ: 14-10-2015
DATA D'APROVACIÓ DE MOCIÓ: 2-11-2015
OBSERVACIONS:
AJUNTAMENT: SENIJA
NOM DE PERSONA FÍSICA O ASSOCIACIÓ O GRUP D'ELLES QUE DÓNA ENTRADA A LA MOCIÓ: LA COL.LECTIVA
DATA D'ENTRADA DE MOCIÓ: 07-10-2015
DATA D'APROVACIÓ DE MOCIÓ: PREVISTA 12-11-2015
OBSERVACIONS: JA HAN ACORDAT PENJAR LA PANCARTA
AJUNTAMENT: LLÍBER
NOM DE PERSONA FÍSICA O ASSOCIACIÓ O GRUP D'ELLES QUE DÓNA ENTRADA A LA MOCIÓ: LA COL.LECTIVA
DATA D'ENTRADA DE MOCIÓ: 01-10-2015
DATA D'APROVACIÓ DE MOCIÓ: PREVISTA 3-11-2015
OBSERVACIONS:

AJUNTAMENT: BENIGEMBLA
NOM DE PERSONA FÍSICA O ASSOCIACIÓ O GRUP D'ELLES QUE DÓNA ENTRADA A LA MOCIÓ: LA COL.LECTIVA
DATA D'ENTRADA DE MOCIÓ: 23-10-2015
DATA D'APROVACIÓ DE MOCIÓ: PREVISTA PLE DE NOVEMBRE,
OBSERVACIONS: JA HAN ACORDAT PENJAR PANCARTA

AJUNTAMENT: CASTELL DE CASTELLS
NOM DE PERSONA FÍSICA O ASSOCIACIÓ O GRUP D'ELLES QUE DÓNA ENTRADA A LA MOCIÓ: DONES TEULADA
DATA D'ENTRADA DE MOCIÓ: 28/09/2015
DATA D'APROVACIÓ DE MOCIÓ: PREVISTA PLE 05/11/2015
OBSERVACIONS:

AJUNTAMENT: TEULADA
NOM DE PERSONA FÍSICA O ASSOCIACIÓ O GRUP D'ELLES QUE DÓNA ENTRADA A LA MOCIÓ: DONES TEULADA
DATA D'ENTRADA DE MOCIÓ: 28/09/2015
DATA D'APROVACIÓ DE MOCIÓ: PREVISTA PLE 05/11/2015
OBSERVACIONS:

 ( vos preguem comuniqueu possibles errades i o omissions al correu xarxadones@gmail.com)
Alcade de Pedreguer
Regidor de Pedreguer


Ajuntament de Pego                    
Ajuntament de Xàbia


Ajuntament de Xalóhttp://www.radiopego.com/index.php?name=News&file=article&sid=5556

http://www.radiodenia.com/denia-se-suma-a-la-marcha-del-7n/

jueves, 29 de octubre de 2015

RODA DE PREMSA SOBRE LA PARTICIPACIÓ DE LA MARINA ALTA EN LA MARXA 7N A MADRIDRODA DE PREMSA SOBRE LA PARTICIPACIÓ DE LA MARINA ALTA EN LA MARXA 7N A MADRID “CONTRA LES VIOLÈNCIES MASCLISTES”
FEMINISTES DE LA MARINA ALTA  28-10-2015
COMUNICAT

  El Moviment Feminista convoca per al 7 de novembre del 2015 la Marxa a Madrid Contra les Violències Masclistes, per exigir que la lluita contra les violències masclistes siga una qüestió d’Estat, conscienciar la societat de les violències que les dones suportem a diari, i posar en funcionament tots els mecanismes necessaris acabar amb aquesta situació que atempta contra més de la meitat de la població. 
 Parlem de violències en plural, perquè, si bé el feminicidi és l’expressió més brutal del masclisme, les seues violències les vivim quotidianament les dones, d’una forma o altra. La violència masclista no consisteix únicament en aquella que exerceixen els homes contra les parelles o exparelles, sinó que inclouen aquelles agressions que es produeixen en tot tipus de relacions i en tots els estrats socials.
El 7 de novembre hem d’eixir totes i tots al carrer.
El Moviment Feminista encapçalarà una manifestació massiva i demana a la societat civil que isca amb nosaltres per un dia amb la nostra bandera: la feminista. La que ens visibilitza a totes i a tots per la igualtat real de drets de les dones, la que ens unirà el 7 de novembre a Madrid.
La gran mobilització donarà començament a les 12h del matí, enfront del Ministeri de Sanitat, Servicis Socials i Igualtat i finalitzarà en la Plaça d'Espanya.


A nivell de la comarca de la Marina Alta els grups feministes: Matria, Dones Cabal de Pego, Femme Força de Pedreguer, No+, Dones Teulada, Associació de Dones per la Igualtat de Calp, la Xarxa de Dones de la Marina Alta i la Col•lectivA, hem treball conjuntament durant el mes de setembre i principalment el mes d’octubre, per participar en la Marxa 7N com a "Feministes de la Marina Alta".
Hem fet un gran esforç per  organitzar la Marxa a Madrid i invitar tota la població de la Marina Alta perquè s’hi sume a la Marxa 7n i viatge amb nosaltres per manifestar-nos, ja que l’eradicació de les violències masclistes i les violències contra les dones és una qüestió que afecta tota la societat.
L’esforç ha donat resultat i seran tres els autobusos que marxaran des de la Marina Alta cap a Madrid, amb més de 150 persones.
Volen agrair  la contribució particular dels Ajuntaments de Pego y Pedreguer que han posat dos autobusos a la nostra disposició. 

Una altra actuació que hem dut endavant ha sigut la de presentar en cada un dels pobles de la comarca la “Moció al Ple de l'Ajuntament amb motiu de la Marxa Estatal contra les violències masclistes del 7 de Novembre de 2015”, que va elaborar la coordinadora estatal del Moviment Feminista. Perquè és imprescindible i necessària la implicació i assumpció de responsabilitats i accions per part de l’administració pública, i concretament dels ajuntaments, per acabar amb la violència masclista.
Ja comptem amb l’aprovació unànime de les Corporacions Municipals de Pego, Pedreguer, Benissa, Calp, Dénia, Tormos, Vall de Gallinera, Vall de Laguar, Vall d’Ebo, Sagra, Jesús Pobre,
En breu es tractarà en els Plenaris de Xàbia, Ondara, el Verger, Xaló, Orba, La Xara, Gata de Gorgos, Els Poblets, Teulada, L’Atzúvia, Castell de Castells, Vall d’Alcalà, així com en la resta de pobles dels que encara ens falten les dates concretes...
Esperem que en totes les corporacions municipals s’aprove per unanimitat i que els acords que proposa la moció s’acomplisquen. El primer acord és senzill i visible:
“Col·locar el 7 de novembre de 2015 a la façana de l'ajuntament una pancarta violeta amb el lema ‘Contra les Violències Masclistes’ i promoure la participació  ciutadana en la marxa a Madrid.”
                                                                            #MarinaAlta7N      #nosaltresanem7N   
 


Articles Roda de premsa:
 La Marina Plaza "Nueve colectivos de la Marina Alta desembarcaran en Madrid-contra la violencia machista"
Radio Pego Més de 150 persones de la Marina Alta es manifestaran el 7 de novembre contra les violències masclistes a Madrid