jueves, 25 de noviembre de 2021

MANIFEST 25N, 2021


 25N. DIA INTERNACIONAL PER A L'ELIMINACIÓ DE LA VIOLÈNCIA CONTRA LES DONES.

MANIFEST 2021

Fartes de totes les violències masclistes

La violència masclista contra les dones i les xiquetes és la violació de drets humans més generalitzada de cap a cap

del planeta; és la manifestació més brutal de desigualtat estructural, conseqüència del sistema patriarcal i capitalista

imperant, amb unes dimensions de pandèmia. Malgrat això, continua sent una qüestió normalitzada per la societat.

Mentre els feminicidis –que són l'expressió més crua de violència contra les dones- augmenten, les institucions es

mostren còmplices amb la seua inacció al no posar els mitjans efectius i eficaços per a previndre i combatre aquesta

terrible vulneració dels Drets Humans.

Des de l'any 2003, 1.118 dones han sigut assassinades a Espanya per les seues parelles o exparelles, segons dades

oficials. En els últims 12 mesos, han assassinat a 68 dones i 5 xiquetes i xiquets.

A Espanya es va aprovar la Llei de Mesures de Protecció Integral contra la Violència de Gènere (Llei orgànica 1/2004),

posteriorment la Llei per a Igualtat Efectiva de Dones i Homes (Llei orgànica 3/2007) i deu anys després aconseguírem

acordar un Pacte d'Estat contra la Violència de Gènere; tanmateix, tot això encara continua sent insuficient,

inoperant i està en risc de retrocedir.

Per això diem clar i alt que estem FARTES!

-FARTES que no es dote dels recursos i serveis necessaris per a fer efectives aquestes lleis.

-FARTES que el sistema judicial continue sent misogin i reaccionari, que penalitze i criminalitze a les dones, les seues

filles i fills utilitzant el SAP en contra de les mares.

-FARTES de la violència obstètrica i d'haver de continuar exigint garanties perquè es complisquen els nostres drets

sexuals i reproductius.

-FARTES de la violència sexual que patim, cada vegada més brutal i perpetrada cap a dones més joves, l'augment i

la gravetat de la qual reflecteixen la naturalització i normalització de les cultures de la pornografia i del sistema

prostitucional.

-FARTES de la violència de la indústria de l'explotació reproductiva, que assetja a les joves perquè venguen els seus

òvuls i a les dones de països on la precarietat econòmica i laxitud del marc legal les espenta a llogar els seus úters.

-FARTES del sistema prostitucional que normalitza i potència les indústries de la pornografia i de la prostitució, bases

principals del tràfic i de màfies de proxenetes, el fonament de les quals és la deshumanització de dones i xiquetes

per a ser usades per homes com a mers objectes de satisfacció, d'abús de poder i d'exercici de violència sobre

nosaltres.

-FARTES que no estiga garantit un sistema educatiu públic laic, lliure de la ingerència d'ideologies religioses,

contràries a l'educació científica i els principis de la qual contravenen els de llibertat, igualtat de drets i d'oportunitats

de dones i homes.

-FARTES de l'amenaça d'eliminar a les dones com a subjecte jurídic de les lleis específiques de protecció i garantia

dels nostres drets.

-FARTES d'una llei d'estrangeria que violenta de manera especial a les dones migrants.

-FARTES que encara existisquen règims laborals que mantinguen en desigualtat i subordinació a les dones, com és

el cas de les treballadores del camp, de la llar i de les cures.

-FARTES del patriarcat i del capitalisme depredadors que estan acabant amb els recursos naturals i les vides de les

seues defensores.

-FARTES del llenguatge sexista i la invisibilització de les dones, en general, i en els mitjans de comunicació,

especialment.

La violència contra les dones afecta a tota la societat, per la qual cosa EXIGIM:

1.Que es reconeguen totes les violències que patim les dones pel fet de ser-ho: la prostitució, els úters de lloguer, la

pornografia i totes les formes de mercantilització de les dones, la mutilació genital femenina, la violència obstètrica

i els matrimonis forçats. QUE TOTS ELS FEMINICIDIS S’ARREPLEGUEN EN LES ESTADÍSTIQUES OFICIALS.

2. Que es dote de recursos humans i econòmics per a desenvolupar l'objecte de les lleis específiques de protecció i

garantia dels drets de les dones, així com crear oficines especialitzades i jutjats de violència sobre les dones en cada

partit judicial. JA N'HI HA PROU DE JUSTÍCIA PATRIARCAL.

3. Que es garantisquen els drets de les dones víctimes de la violència masclista, facilitant tots els recursos de

protecció i ajuda suficient per a cobrir les necessitats econòmiques, de salut, habitacionals, formatives i laborals que

els permeten la inserció progressiva en la societat. REVERSIÓ A PÚBLICS I GESTIÓ DIRECTA DELS RECURSOS

ESPECIALITZATS EN DONES.

4. Que es considere les polítiques d'igualtat de dones i homes prioritàries i irrenunciables perquè ataquen d'arrel

aquesta violència. Totes les Administracions han de treballar de manera conjunta i coordinada en tots els seus nivells

en les mesures per a l'erradicació de la violència contra les dones. TERRORISME MASCLISTA, QÜESTIÓ D'ESTAT.

5. Que totes les instàncies dels governs es comprometen realment en la prevenció i erradicació de les violències

masclistes, així com en l'assistència i reparació de totes les dones que pateixen violència, independentment de la

situació administrativa en la qual es troben. GARANTIA DE NO IMPUNITAT ALS VICTIMARIS.

6. Que es garantisca la protecció dels drets, la regularització i el dret d'asil a totes les dones migrants. DEROGACIÓ

DE LA LLEI D’ESTRANGERIA I TANCAMENT DELS CIES.

7. Que es retire la pàtria potestat, la custòdia compartida imposada i el règim de visites als maltractadors. Rebuig

judicial de la falsa Síndrome d'Alienació Parental o sinònims, així com la suspensió dels programes de coordinació

parental. UN MALTRACTADOR O ABUSADOR NO ÉS UN BON PARE.

8. Que no es permeta ni un sol pas arrere en els drets sexuals i reproductius de les dones: AVORTAMENT LEGAL,

SEGUR I GRATUÏT dins del sistema sanitari públic.

9. Que s'elabore amb caràcter urgent la legislació abolicionista del sistema prostitucional per a frenar l'explotació

sexual de milions de dones i xiquetes, que garantisca a les dones en situació de prostitució l'ajuda i els recursos

necessaris per a la seua protecció, atenció i reparació integral, que perseguisca les xarxes criminals del proxenetisme

i tracta amb finalitats d'explotació sexual, penalitzant a més la demanda per constituir un element essencial i clau

per a la pervivència d'aquesta manera d'esclavitud. SENSE PUTERS NO HI HA PROSTITUCIÓ.

10. Que es derogue la instrucció que permet la inscripció en el registre civil de xiquetes i xiquets víctimes de

compravenda mitjançant la pràctica d'úters de lloguer.

11. Que s'implemente de manera efectiva la Coeducació i l'educació afectiva i sexual amb perspectiva feminista en

tots els cicles educatius, així com la formació específica per a tot el personal que intervé en els processos, mitjans

de comunicació i societat, especialment als homes i als joves, perquè trenquen amb una cultura de tolerància i

negació que perpetua la desigualtat entre els sexes i la violència que causa. LA IGUALTAT TAMBÉ S'APRÉN.

La violència contra les dones i les xiquetes és una vulneració sistemàtica dels drets humans, i NO pot tindre cabuda

en una societat que es pree de ser democràtica.

EL MASCLISME ENS MATA

FARTES DE TOTES LES VIOLÈNCIES MASCLISTES

VOLEM, ARA I SEMPRE, UNA VIDA LLIURE DE VIOLÈNCIES MASCLISTES!!!

miércoles, 29 de septiembre de 2021

SEGONA EDICIÓ DEL LLIBRE "25 ANYS DE FEMINISME A LA MARINA ALTA"

 Amb motiu del 25 aniversari de la Xarxa de Dones de la Marina Alta, entre altres activitats programades al llarg de 2019, ens van proposar la ambiciosa tasca de recopilació de material documental dels 25 anys de treball, així com l’elaboració i publicació d’un llibre que, a manera de memoràndum, recopilara documentació, principis constitucionals, actes, intervencions, testimonis, articles, manifestos, ressenyes biogràfiques de les dones premiades,  reculls de premsa, relació d’activitats més significatives...

 L’objectiu principal era fer memòria i deixar constància escrita de la història d’una associació feminista, la Xarxa de Dones, que com a moltes altres ha contribuït activament a millorar la societat dels nostres pobles en el camp de la igualtat efectiva, dels drets de la dona, l’educació i el respecte cívic i humà. Alhora donàvem exemple de com el treball col.lectiu ajuda a aconseguir una societat més justa, equitativa, lliure, tolerant i digna sota l’imperatiu dels Drets Humans i els valors ètics i morals que d’ells emanen. 

El treball de recopilació, redacció, elaboració i maquetació es va realitzar en el temps previst, durant 2019, i el resultat va ser un volum de 250 pàgines que vam titular “25 anys de feminisme a la Marina Alta”.

 El llibre va ser presentat al públic a febrer de 2020.  S’editaren 900 exemplars, en col.laboració amb l’Institut d’Estudis Comarcals de la Marina Alta (IECMA) i els ajuntaments de Xàbia i Pedreguer.

L’inici de la pandèmia de la Covid, ens obligà a anular els diferents actes de presentació que teníem previstos. Tanmateix el llibre es distribuí per diferents mitjans i s’esgotà en poc temps com a mostra de l’interés que suscitava.

 Per a 2021 ens havíem plantejat  la reedició del llibre per continuar amb la seua difusió i utilitzar-lo com a mitjà de conscienciació, formació en la igualtat; com a document de la historia dels feminisme en la Marina Alta, i com a recopilació de models i exemples de dones  i associacions que han treballat i treballen per la igualtat en camps tan variats com la ciència, la sanitat, l’educació, l’art, l’esport, el camp, la pesca, l’advocacia, la literatura...

I ja tenim la segona edició, amb la subvenció de la Diputació Provincial d'Alacant. 

Ara que la pandèmia va minvant, sense oblidar les mesures sanitàries pertinents, seguirem el projecte de difusió, visibilitazació, consciènciacio que havíem inicat amb presentacions del llibre i tallers al seu voltant.


domingo, 7 de marzo de 2021

MANIFEST DIA INTERNACIONAL DE LA DONA 2021 Xarxa de Dones de la Marina Alta


 Feminisme, la força de les dones

Davant l’emergència social el feminisme és essencial

 

Un any més, som ací disposades a continuar celebrant cadascun dels nostres avanços, i recordant a aquelles dones que fa més de cent deu anys iniciaren la commemoració del Dia Internacional de les Dones.

Actualment travessem la crisi social, sanitària i econòmica de la Covid-19, que ens afecta especialment perquè la precarització laboral té rostre de dona, i perquè les tasques de cura recauen principalment en nosaltres i, en conseqüència, estem més exposades a tots els perills inherents a aquesta crisi. La pandèmia ha agreujat la situació: les dones tenim més risc de contagi per la contínua exposició al virus, ja que treballem en molts dels sectors considerats essencials, que estan altament feminitzats, com sanitat i sociosanitaris, incloses les treballadores de la neteja, treballadores dels supermercats, de la indústria agroalimentària, etc.

És l’hora de posar les cures al centre de la societat. Les dones no volem continuar a soles amb aquesta càrrega i exigim corresponsabilitat i el dret a cuidar i a ser cuidades.

A més, la violència que generen les condicions pròpies de confinament ha provocat que les dones que patim maltractament i les nostres criatures ens hagem vist obligades a estar més aïllades, tancades amb els nostres agressors; així com les dones prostituïdes, suportant riscos extrems per a les nostres vides. En aquesta situació excepcional ens hem vist encara més submergides en la inseguretat i en la invisibilització.

No obstant això, ací estem enfortides pel feminisme, convençudes que superarem la pandèmia, de la mateixa manera que vencerem l'ofensiva patriarcal que intenta arrabassar de nou els nostres drets i llibertats, pretenent ara desdibuixar-nos com a subjecte polític de la nostra pròpia lluita: el feminisme. Exigim que es complisca amb totes les normes internacionals i es rebutge tot intent i iniciativa que promoga la desaparició de la dona en els termes jurídics, legals, mèdics, educatius i en la resta d'espais.

Les dones de tots els àmbits, territoris i cultures compartim la lluita pels drets de totes. I, totes juntes diguem NO a aquest tipus de societat patriarcal, masclista, feixista, racista, capitalista i colonialista que crea les desigualtats estructurals que sofrim les dones pel fet de ser-ho, feminitzant la pobresa i excloent a la meitat de la població mundial.

Les dones patim discriminacions i violències al treball. Bretxes de gènere als salaris i a les pensions. Hi ha sectors amb condicions inadmissibles: les treballadores de neteja d’hotels o les treballadores de la llar i cures, les aparadores i tantes altres.

Exigim unes pensions dignes i que el temps de cura siga reconegut en el seu càlcul.

Exigim treballs amb horaris i jornals dignes; la derogació de les Reformes Laborals vigents i la del treball d’interna, que esclavitza les dones migrants; una llei efectiva d’igualtat salarial; la ratificació dels Convenis189 i 190 de l’OIT ; mesures per a erradicar l'assetjament sexual i per raó de sexe i que les dones amb discapacitat tinguem un tractament real i efectiu d'inserció social i laboral.

Exigim el compliment de la legislació vigent per a protegir l’accés a l’ocupació pública de les dones víctimes de violència masclista i de les que tinguem discapacitat.

És imprescindible comptar amb uns serveis públics universals i de qualitat per a tindre el dret d’accés en condicions d’igualtat i equitat. Per tant, exigim la reversió dels serveis privatitzats a públics i amb gestió directa.

Exigim una educació que no ens invisibilitze, una educació en valors, on la coeducació i l’educació afectiva i sexual en les escoles formen persones per a un món d’iguals en drets i de respecte mutu, sense estereotips de gènere. Una educació pública, laica i feminista, lliure dels valors patriarcals.

Ja n'hi ha prou de violentar els nostres cossos amb negocis neoliberals que ens posen preu i vulneren els drets humans. Exigim una legislació abolicionista del Sistema Prostitucional, de la Pornografia i els Úters de lloguer!!!

Enfront d'un estat que prioritza sistemàticament la sanció per damunt de drets fonamentals com són la Vaga i la Manifestació, denunciem la Llei Mordassa de 2015.

Ja n’hi ha Prou de Justícia patriarcal, misògina i reaccionària!!!

Companyes, recordem que el 8 de març és tots els dies! El camí és llarg i les mobilitzacions continuen!

Ajuntem-nos, defensem-nos, lluitem pels nostres drets i cuidem-nos!!!

Unides i organitzades som INVENCIBLES!

FEMINISME, LA FORÇA DE LES DONES

Visca, visca, visca, la lluita feminista!!! 

lunes, 1 de marzo de 2021

Dia Internacional de la Dona, 8M 2021

 La Xarxa de Dones de la Marina Alta, pels motius evidents de restriccions de la pandèmia, no convoca enguany els actes del 8M que realitza anualment. Però no per això deixem de commemorar el Dia internacional de les Dones celebrant els avanços que hem aconseguit per la igualtat, reivindicant els nostres drets, recordant totes les dones que ens han marcat el camí del feminisme.   
A canvi dels actes d'altres anys, hem previst els següents :

✅Al llarg de la setmana, llançarem per a compartir a les xarxes uns cartells animats amb frases i reivindicacions sobre els Drets de les Dones amb el lema "Davant l'emergència social el feminisme és essencial".

✅Ens sumem i recolzem la "Cadena de Dones" que organitza
Matria Associació de Dones
el 8M a Dénia, a les 19 h al carrer Marquès de Campo, amb totes les mesures i protocols antocovid. (Per a participar, cal apuntar-se als telèfons que facilita l'associació. 679061024 616100961 679969173)

✅Difusió del Manifest del Dia Internacional dels Drets de les Dones.