jueves, 9 de marzo de 2023

8 Març 2023, Manifest dia internacional de la Dona

 

  MANIFEST DIA INTERNACIONAL DE LA DONA 2023

“FEMINISME: JUSTÍCIA, IGUALTAT I DRETS PER A LES DONES”

 Com tots els 8 de Març, des de fa més d´un segle, les dones de tot el món eixim al carrer per exigir els nostres drets, denunciar l'opressió patriarcal i l'explotació del sistema capitalista.

Venim de lluny, el Moviment Feminista té una llarga història i una extensa genealogia d’activistes que han lluitat per l’alliberació de la dona. Els avanços en drets que ha aconseguit el feminisme no haurien estat possibles sense les que ens han precedit, i és imprescindible per a la construcció d'una democràcia justa i igualitària.

Tot i això, seguim fent front a riscs, constatant una forta reacció patriarcal que va més enllà de la ultradreta.  El masclisme alimenta la desvaloració de les dones, la cosificació dels nostres cossos i la falta de respecte a les nostres decisions. Les violències que vivim en diferents àmbits, succeeixen en una societat que tolera la desigualtat, ens esborra, ens resta credibilitat i autoritat.

Som conscients que l'avanç és desigual a nivell internacional, amb països on els drets que ja havien assolit les dones són anul·lats. Com a Nicaragua, on s'han cancel·lat 176 organitzacions de dones i s’ha declarat apàtrides i pròfugues de la justícia a reconegudes feministes i defensores dels drets humans. Com l'infern al qual estan sotmeses les dones afganeses pel règim talibà...  Animem l'aixecament de les dones iranianes, que s'enfronten amb fermesa contra la desigualtat i l'opressió.

Germanes, no esteu soles, la vostra lluita també és la nostra lluita!

Manifestem que el feminisme és pacifista. No parim i criem per al patiment, sinó per a la vida i la llibertat.

NO a les guerres!!

 

Rebutgem aquest tipus de societat patriarcal, masclista, feixista, racista, capitalista i colonialista que crea les desigualtats estructurals que patim les dones pel fet de ser-ho, que feminitza la pobresa, que exclou la meitat de la població mundial en tota la seva diversitat i principalment a les que es troben en situació de més vulnerabilitat.

Les dones estem discriminades al món laboral, suportant majors taxes de desocupació i d’atur de llarga durada, amb una divisió sexual del treball que suposa pitjors condicions d'ocupació: major contractació temporal i parcial, retribucions més baixes als sectors feminitzats i infravaloració dels llocs exercits per dones, obstacles en la promoció professional, menor accés als complements salarials i interrupcions de la carrera professional a causa d'una falta de coresponsabilitat plena, una bretxa salarial que enguany se situa en un 20,1% i una bretxa a les pensions del 33 %, fet que suposa més precarietat i més vulnerabilitat.

Dones majoritàriament migrants com les treballadores de la llar encara no tenen els mateixos drets que la resta de la classe treballadora, i això s'ha de corregir ja!

A la crisi social, sanitària i econòmica provocada per la Covid-19 se li afegeix l'ocasionada per la guerra, que mostra la crueltat i el fracàs del sistema capitalista, després d'anys de polítiques neoliberals, cosa que continua aguditzant les discriminacions, les violències estructurals, els atacs als drets humans i la devastació mediambiental que amenaça el planeta.

 

Ara per ara molts dels nostres drets continuen sent obviats i vulnerats. Per això continuem reivindicant:

- Polítiques públiques coherents, i amb dotació pressupostària, per a la defensa,  desenvolupament i l'aplicació de les lleis en matèria d'igualtat i de violència de gènere que no revictimitzen ni esborren les dones.

- Desenvolupament ràpid i efectiu de la llei que garanteix el nostre dret a l'avortament legal, segur i gratuït a la sanitat pública.

- Dret a la salut amb perspectiva feminista, que visibilitze i que garantisca la salut sexual i reproductiva.

- Serveis públics universals i de qualitat. Dret d’accés en condicions d’igualtat i equitat. Reversió dels serveis privatitzats a gestió directa pública.

- Una educació pública de qualitat, laica i feminista, que visibilitze l'aportació feta per les dones referents i acabe amb l’androcentrisme en la ciència, les arts i la cultura.

- Promoció de la igualtat d'oportunitats a les aules, a l'elecció dels itineraris acadèmics i a les eixides professionals.

- Coeducació i educació afectiva i sexual des d'edats primerenques, sense estereotips de gènere ni violències.

- Posar la vida digna al centre, reconeixent el valor del treball de cures, des de la infància fins a la vellesa, amb polítiques públiques i recursos suficients que ho garantisquen.

- Pacte Estatal per les cures: la ciutadania té dret a la cura i l’Estat ha de garantir aquest dret.

- Polítiques públiques per impulsar una nova cultura del temps, que aborde la racionalització d'horaris i facilite la conciliació i la coresponsabilitat. Protecció de la maternitat, la criança, de les dones des dels poders públics, des d'una perspectiva feminista.

- Polítiques públiques per aturar la feminització de la pobresa. Pensions dignes i justes amb perspectiva feminista i de classe.

- Sensibilització i Formació en igualtat i prevenció de la violència masclista, per part de la Judicatura i tots els operadors implicats.

- Agilitat en l'aplicació dels convenis 189, sobre el treball de la llar i 190 sobre assetjament i violències a la feina de l'OIT (Organització Internacional del Treball).

- Recursos suficients per a la implantació i el seguiment de plans d'igualtat en els centres de treball que eliminen les desigualtats i les discriminacions.

- La inserció social i laboral real i efectiva de les dones amb discapacitat i víctimes de violència masclista, en compliment de la legislació vigent en matèria d’ocupació pública.

- Una legislació abolicionista de la prostitució (que penalitze els puters i els proxenetes), abolicionista dels úters de lloguer i de la pornografia.

LLUITEM CADA DIA, A CADA LLOC DEL MÓN!

EIXIM A LES PLACES I ALS CARRERS!

PER A NOSALTRES EL 8 DE MARÇ ÉS CADA DIA.

EL FEMINISME ÉS EL CAMÍ. UNIDES, ORGANITZADES I MOBILITZADES SOM MÉS FORTES EN LA LLUITA.

COMPANYES!! FEMINISME: JUSTÍCIA, IGUALTAT I DRETS PER A LES DONES

VISCA, VISCA, VISCA LA LLUITA FEMINISTA

Xarxa de Dones de la Marina Alta, 8 de Març de 2023

Article Marina Plaça