lunes, 7 de marzo de 2022

8 de març 2022, Dia Internacional de la Dona

                                               8 DE MARÇ, DIA   INTERNACIONAL DE LES DONES

                                                        LES DONES FEM REVOLUCIÓ FEMINISTA          

El 8 de Març, Dia Internacional de les Dones, celebrem els nostres avanços, recordem les avantpassades, i tornem als carrers a cridar pels nostres drets i a reivindicar la lluita feminista.

El feminisme ha millorat la història de la humanitat, la de les dones, la de totes les persones i de l´espai comú que habitem. Des del seu sorgiment, fa tres segles, les dones hem denunciat l'opressió patriarcal,  hem anat guanyant cadascun dels drets que hui tenim i continuem lluitant perquè el feminisme siga essencial en l’agenda política i en la consciència de tota la societat.   

No obstant l’aconseguit, ens queda camí per avançar i ens enfrontem a molts  riscos.

L’èxit de les mobilitzacions feministes, ha provocat una important reacció patriarcal ofuscada en mantenir les discriminacions i les violències estructurals, els rols i els estereotips de gènere que hem patit i patim les dones.

La crisi social, sanitària i econòmica causada per la Covid-19 mostra, encara més, el desinterès social del sistema capitalista i les polítiques neoliberals.

 Els sectors més exposats a la malaltia són sectors altament feminitzats. S’ha evidenciat que les cures recauen sobre les espatlles de les dones, que els recursos públics són insuficients, que manca personal professional i  corresponsabilitat.

Les desigualtats al mon laboral afecten primordialment a les dones; major desocupació, contractació temporal i parcial, bretxa salarial del 24%, bretxa a les pensions que supera el 30%. Perviu la segmentació laboral i aquells treballs considerats de dones estan més mal valorats, amb pitjors salaris i condicions. Es inadmissible que, en ple segle XXI,  les treballadores de la llar no tinguen els mateixos drets que la resta de la classe treballadora, suportant inclús agressions sexuals per part dels seus empleadors. Aquesta greu realitat la pateixen principalment dones migrants.

Les feministes denunciem  l’escalada bel·licista patriarcal amb situacions tan terribles com Afganistan, la guerra d’Ucraïna, que  sempre afecten de manera més greu a les dones i les xiquetes, així com tots els tipus de violències i agressions directes que pateixen les feministes arreu del món.

Denunciem la devastació mediambiental que amenaça el planeta.

El Feminisme és la força de les dones, de les dones del nord, del sud, de l'est i de l'oest.

Les dones de tots els àmbits, territoris i cultures compartim la lluita pels drets de totes. I totes juntes diem NO a aquesta societat patriarcal, masclista, feixista, racista, capitalista i colonialista que crea les desigualtats estructurals que sofrim les dones pel fet de ser-ho, feminitzant la pobresa i excloent a la meitat de la població mundial.

Per tot això, des del Moviment Feminista, Exigim:

-Educació pública, laica i feminista, que promoga la igualtat, que visibilitze dones referents i acabe amb l’androcentrisme en la ciència, les arts i la cultura. Que la coeducació i l’educació afectiva i sexual en les escoles forme persones sense estereotips de gènere.

-Posar la vida en el centre, valorant les cures com a treball, assumint-les socialment, col·lectivament, i per igual entre homes i dones.

-Serveis públics amb atenció de qualitat tant a la infància de 0 a 6 anys, com a les persones majors i en situacions de dependència

-Implementació urgent de mesures per a erradicar la pobresa de les dones, amb polítiques d’ocupació amb perspectiva feminista.

-Agilitat en la ratificació dels convenis 189 i 190 de l’OIT: pels drets laborals de les dones precaritzades, vulnerables i contra l’assetjament sexual.

-La inserció social i laboral real i efectiva de les dones amb discapacitat.

-El compliment de la legislació vigent per a protegir l’accés a l’ocupació pública de les dones víctimes de violència masclista.

-Pensions dignes i justes amb perspectiva feminista i de classe.

-Derogació de la llei d’estrangeria, que deixa les dones migrants sense drets i absolutament desprotegides.

-Ni un pas enrere en els drets sexuals i reproductius, garantint el dret a l’avortament legal, segur i gratuït en la sanitat pública i la salut sexual i reproductiva.

-La reversió dels serveis privatitzats a públics i amb gestió directa.

-Una legislació abolicionista del sistema prostitucional, de la pornografia i els úters de lloguer.

-Polítiques públiques amb dotació pressupostària real i efectiva.

-Formació en igualtat i prevenció de la violència masclista de la judicatura i tots els operadors implicats.

-Desenvolupament total de les lleis específiques, tant d’igualtat com de violència de gènere, ja siga a nivell autonòmic i estatal.

-Desenvolupament del Conveni d’Estambul, compliment de les recomanacions de la CEDAW respecte a totes les violències masclistes.

-Reactivació del Pacte Valencià contra la violència masclista, la seua avaluació i seguiment, amb participació real i efectiva del moviment feminista.

-Exigim la participació activa de les dones en tots els àmbits públics i en tots els fòrums i consells consultius a nivell estatal, autonòmic i local.

Ja hi ha prou de l’aliança criminal entre patriarcat i capital, que ens vol empobrides perquè siguem dòcils, callades i submises.

Ja hi ha prou de violentar els nostres cossos amb negocis neoliberals que ens posen preu i vulneren els nostres drets humans: pornificant-nos, prostituint-nos, abusant-nos, traficant-nos, i tractant-nos com a simples objectes sexuals per als puters i proxenetes.

Per totes les feministes que ens han precedit, nosaltres seguim, per totes les que vindran, nosaltres lluitem.

Lluitem a cada lloc del món, eixim a les places i als carrers. Recordem que el 8 de març és cada dia!


El feminisme és el camí i juntes, organitzades i mobilitzades som més fortes en la lluita!

Les dones fem revolució feminista!

La revolució serà feminista o no serà!Visca, Visca, Visca, la lluita feminista!

Xarxa de Dones de la Marina Alta, 8 de Març de 2022

jueves, 25 de noviembre de 2021

MANIFEST 25N, 2021


 25N. DIA INTERNACIONAL PER A L'ELIMINACIÓ DE LA VIOLÈNCIA CONTRA LES DONES.

MANIFEST 2021

Fartes de totes les violències masclistes

La violència masclista contra les dones i les xiquetes és la violació de drets humans més generalitzada de cap a cap

del planeta; és la manifestació més brutal de desigualtat estructural, conseqüència del sistema patriarcal i capitalista

imperant, amb unes dimensions de pandèmia. Malgrat això, continua sent una qüestió normalitzada per la societat.

Mentre els feminicidis –que són l'expressió més crua de violència contra les dones- augmenten, les institucions es

mostren còmplices amb la seua inacció al no posar els mitjans efectius i eficaços per a previndre i combatre aquesta

terrible vulneració dels Drets Humans.

Des de l'any 2003, 1.118 dones han sigut assassinades a Espanya per les seues parelles o exparelles, segons dades

oficials. En els últims 12 mesos, han assassinat a 68 dones i 5 xiquetes i xiquets.

A Espanya es va aprovar la Llei de Mesures de Protecció Integral contra la Violència de Gènere (Llei orgànica 1/2004),

posteriorment la Llei per a Igualtat Efectiva de Dones i Homes (Llei orgànica 3/2007) i deu anys després aconseguírem

acordar un Pacte d'Estat contra la Violència de Gènere; tanmateix, tot això encara continua sent insuficient,

inoperant i està en risc de retrocedir.

Per això diem clar i alt que estem FARTES!

-FARTES que no es dote dels recursos i serveis necessaris per a fer efectives aquestes lleis.

-FARTES que el sistema judicial continue sent misogin i reaccionari, que penalitze i criminalitze a les dones, les seues

filles i fills utilitzant el SAP en contra de les mares.

-FARTES de la violència obstètrica i d'haver de continuar exigint garanties perquè es complisquen els nostres drets

sexuals i reproductius.

-FARTES de la violència sexual que patim, cada vegada més brutal i perpetrada cap a dones més joves, l'augment i

la gravetat de la qual reflecteixen la naturalització i normalització de les cultures de la pornografia i del sistema

prostitucional.

-FARTES de la violència de la indústria de l'explotació reproductiva, que assetja a les joves perquè venguen els seus

òvuls i a les dones de països on la precarietat econòmica i laxitud del marc legal les espenta a llogar els seus úters.

-FARTES del sistema prostitucional que normalitza i potència les indústries de la pornografia i de la prostitució, bases

principals del tràfic i de màfies de proxenetes, el fonament de les quals és la deshumanització de dones i xiquetes

per a ser usades per homes com a mers objectes de satisfacció, d'abús de poder i d'exercici de violència sobre

nosaltres.

-FARTES que no estiga garantit un sistema educatiu públic laic, lliure de la ingerència d'ideologies religioses,

contràries a l'educació científica i els principis de la qual contravenen els de llibertat, igualtat de drets i d'oportunitats

de dones i homes.

-FARTES de l'amenaça d'eliminar a les dones com a subjecte jurídic de les lleis específiques de protecció i garantia

dels nostres drets.

-FARTES d'una llei d'estrangeria que violenta de manera especial a les dones migrants.

-FARTES que encara existisquen règims laborals que mantinguen en desigualtat i subordinació a les dones, com és

el cas de les treballadores del camp, de la llar i de les cures.

-FARTES del patriarcat i del capitalisme depredadors que estan acabant amb els recursos naturals i les vides de les

seues defensores.

-FARTES del llenguatge sexista i la invisibilització de les dones, en general, i en els mitjans de comunicació,

especialment.

La violència contra les dones afecta a tota la societat, per la qual cosa EXIGIM:

1.Que es reconeguen totes les violències que patim les dones pel fet de ser-ho: la prostitució, els úters de lloguer, la

pornografia i totes les formes de mercantilització de les dones, la mutilació genital femenina, la violència obstètrica

i els matrimonis forçats. QUE TOTS ELS FEMINICIDIS S’ARREPLEGUEN EN LES ESTADÍSTIQUES OFICIALS.

2. Que es dote de recursos humans i econòmics per a desenvolupar l'objecte de les lleis específiques de protecció i

garantia dels drets de les dones, així com crear oficines especialitzades i jutjats de violència sobre les dones en cada

partit judicial. JA N'HI HA PROU DE JUSTÍCIA PATRIARCAL.

3. Que es garantisquen els drets de les dones víctimes de la violència masclista, facilitant tots els recursos de

protecció i ajuda suficient per a cobrir les necessitats econòmiques, de salut, habitacionals, formatives i laborals que

els permeten la inserció progressiva en la societat. REVERSIÓ A PÚBLICS I GESTIÓ DIRECTA DELS RECURSOS

ESPECIALITZATS EN DONES.

4. Que es considere les polítiques d'igualtat de dones i homes prioritàries i irrenunciables perquè ataquen d'arrel

aquesta violència. Totes les Administracions han de treballar de manera conjunta i coordinada en tots els seus nivells

en les mesures per a l'erradicació de la violència contra les dones. TERRORISME MASCLISTA, QÜESTIÓ D'ESTAT.

5. Que totes les instàncies dels governs es comprometen realment en la prevenció i erradicació de les violències

masclistes, així com en l'assistència i reparació de totes les dones que pateixen violència, independentment de la

situació administrativa en la qual es troben. GARANTIA DE NO IMPUNITAT ALS VICTIMARIS.

6. Que es garantisca la protecció dels drets, la regularització i el dret d'asil a totes les dones migrants. DEROGACIÓ

DE LA LLEI D’ESTRANGERIA I TANCAMENT DELS CIES.

7. Que es retire la pàtria potestat, la custòdia compartida imposada i el règim de visites als maltractadors. Rebuig

judicial de la falsa Síndrome d'Alienació Parental o sinònims, així com la suspensió dels programes de coordinació

parental. UN MALTRACTADOR O ABUSADOR NO ÉS UN BON PARE.

8. Que no es permeta ni un sol pas arrere en els drets sexuals i reproductius de les dones: AVORTAMENT LEGAL,

SEGUR I GRATUÏT dins del sistema sanitari públic.

9. Que s'elabore amb caràcter urgent la legislació abolicionista del sistema prostitucional per a frenar l'explotació

sexual de milions de dones i xiquetes, que garantisca a les dones en situació de prostitució l'ajuda i els recursos

necessaris per a la seua protecció, atenció i reparació integral, que perseguisca les xarxes criminals del proxenetisme

i tracta amb finalitats d'explotació sexual, penalitzant a més la demanda per constituir un element essencial i clau

per a la pervivència d'aquesta manera d'esclavitud. SENSE PUTERS NO HI HA PROSTITUCIÓ.

10. Que es derogue la instrucció que permet la inscripció en el registre civil de xiquetes i xiquets víctimes de

compravenda mitjançant la pràctica d'úters de lloguer.

11. Que s'implemente de manera efectiva la Coeducació i l'educació afectiva i sexual amb perspectiva feminista en

tots els cicles educatius, així com la formació específica per a tot el personal que intervé en els processos, mitjans

de comunicació i societat, especialment als homes i als joves, perquè trenquen amb una cultura de tolerància i

negació que perpetua la desigualtat entre els sexes i la violència que causa. LA IGUALTAT TAMBÉ S'APRÉN.

La violència contra les dones i les xiquetes és una vulneració sistemàtica dels drets humans, i NO pot tindre cabuda

en una societat que es pree de ser democràtica.

EL MASCLISME ENS MATA

FARTES DE TOTES LES VIOLÈNCIES MASCLISTES

VOLEM, ARA I SEMPRE, UNA VIDA LLIURE DE VIOLÈNCIES MASCLISTES!!!

miércoles, 29 de septiembre de 2021

SEGONA EDICIÓ DEL LLIBRE "25 ANYS DE FEMINISME A LA MARINA ALTA"

 Amb motiu del 25 aniversari de la Xarxa de Dones de la Marina Alta, entre altres activitats programades al llarg de 2019, ens van proposar la ambiciosa tasca de recopilació de material documental dels 25 anys de treball, així com l’elaboració i publicació d’un llibre que, a manera de memoràndum, recopilara documentació, principis constitucionals, actes, intervencions, testimonis, articles, manifestos, ressenyes biogràfiques de les dones premiades,  reculls de premsa, relació d’activitats més significatives...

 L’objectiu principal era fer memòria i deixar constància escrita de la història d’una associació feminista, la Xarxa de Dones, que com a moltes altres ha contribuït activament a millorar la societat dels nostres pobles en el camp de la igualtat efectiva, dels drets de la dona, l’educació i el respecte cívic i humà. Alhora donàvem exemple de com el treball col.lectiu ajuda a aconseguir una societat més justa, equitativa, lliure, tolerant i digna sota l’imperatiu dels Drets Humans i els valors ètics i morals que d’ells emanen. 

El treball de recopilació, redacció, elaboració i maquetació es va realitzar en el temps previst, durant 2019, i el resultat va ser un volum de 250 pàgines que vam titular “25 anys de feminisme a la Marina Alta”.

 El llibre va ser presentat al públic a febrer de 2020.  S’editaren 900 exemplars, en col.laboració amb l’Institut d’Estudis Comarcals de la Marina Alta (IECMA) i els ajuntaments de Xàbia i Pedreguer.

L’inici de la pandèmia de la Covid, ens obligà a anular els diferents actes de presentació que teníem previstos. Tanmateix el llibre es distribuí per diferents mitjans i s’esgotà en poc temps com a mostra de l’interés que suscitava.

 Per a 2021 ens havíem plantejat  la reedició del llibre per continuar amb la seua difusió i utilitzar-lo com a mitjà de conscienciació, formació en la igualtat; com a document de la historia dels feminisme en la Marina Alta, i com a recopilació de models i exemples de dones  i associacions que han treballat i treballen per la igualtat en camps tan variats com la ciència, la sanitat, l’educació, l’art, l’esport, el camp, la pesca, l’advocacia, la literatura...

I ja tenim la segona edició, amb la subvenció de la Diputació Provincial d'Alacant. 

Ara que la pandèmia va minvant, sense oblidar les mesures sanitàries pertinents, seguirem el projecte de difusió, visibilitazació, consciènciacio que havíem inicat amb presentacions del llibre i tallers al seu voltant.


domingo, 7 de marzo de 2021

MANIFEST DIA INTERNACIONAL DE LA DONA 2021 Xarxa de Dones de la Marina Alta


 Feminisme, la força de les dones

Davant l’emergència social el feminisme és essencial

 

Un any més, som ací disposades a continuar celebrant cadascun dels nostres avanços, i recordant a aquelles dones que fa més de cent deu anys iniciaren la commemoració del Dia Internacional de les Dones.

Actualment travessem la crisi social, sanitària i econòmica de la Covid-19, que ens afecta especialment perquè la precarització laboral té rostre de dona, i perquè les tasques de cura recauen principalment en nosaltres i, en conseqüència, estem més exposades a tots els perills inherents a aquesta crisi. La pandèmia ha agreujat la situació: les dones tenim més risc de contagi per la contínua exposició al virus, ja que treballem en molts dels sectors considerats essencials, que estan altament feminitzats, com sanitat i sociosanitaris, incloses les treballadores de la neteja, treballadores dels supermercats, de la indústria agroalimentària, etc.

És l’hora de posar les cures al centre de la societat. Les dones no volem continuar a soles amb aquesta càrrega i exigim corresponsabilitat i el dret a cuidar i a ser cuidades.

A més, la violència que generen les condicions pròpies de confinament ha provocat que les dones que patim maltractament i les nostres criatures ens hagem vist obligades a estar més aïllades, tancades amb els nostres agressors; així com les dones prostituïdes, suportant riscos extrems per a les nostres vides. En aquesta situació excepcional ens hem vist encara més submergides en la inseguretat i en la invisibilització.

No obstant això, ací estem enfortides pel feminisme, convençudes que superarem la pandèmia, de la mateixa manera que vencerem l'ofensiva patriarcal que intenta arrabassar de nou els nostres drets i llibertats, pretenent ara desdibuixar-nos com a subjecte polític de la nostra pròpia lluita: el feminisme. Exigim que es complisca amb totes les normes internacionals i es rebutge tot intent i iniciativa que promoga la desaparició de la dona en els termes jurídics, legals, mèdics, educatius i en la resta d'espais.

Les dones de tots els àmbits, territoris i cultures compartim la lluita pels drets de totes. I, totes juntes diguem NO a aquest tipus de societat patriarcal, masclista, feixista, racista, capitalista i colonialista que crea les desigualtats estructurals que sofrim les dones pel fet de ser-ho, feminitzant la pobresa i excloent a la meitat de la població mundial.

Les dones patim discriminacions i violències al treball. Bretxes de gènere als salaris i a les pensions. Hi ha sectors amb condicions inadmissibles: les treballadores de neteja d’hotels o les treballadores de la llar i cures, les aparadores i tantes altres.

Exigim unes pensions dignes i que el temps de cura siga reconegut en el seu càlcul.

Exigim treballs amb horaris i jornals dignes; la derogació de les Reformes Laborals vigents i la del treball d’interna, que esclavitza les dones migrants; una llei efectiva d’igualtat salarial; la ratificació dels Convenis189 i 190 de l’OIT ; mesures per a erradicar l'assetjament sexual i per raó de sexe i que les dones amb discapacitat tinguem un tractament real i efectiu d'inserció social i laboral.

Exigim el compliment de la legislació vigent per a protegir l’accés a l’ocupació pública de les dones víctimes de violència masclista i de les que tinguem discapacitat.

És imprescindible comptar amb uns serveis públics universals i de qualitat per a tindre el dret d’accés en condicions d’igualtat i equitat. Per tant, exigim la reversió dels serveis privatitzats a públics i amb gestió directa.

Exigim una educació que no ens invisibilitze, una educació en valors, on la coeducació i l’educació afectiva i sexual en les escoles formen persones per a un món d’iguals en drets i de respecte mutu, sense estereotips de gènere. Una educació pública, laica i feminista, lliure dels valors patriarcals.

Ja n'hi ha prou de violentar els nostres cossos amb negocis neoliberals que ens posen preu i vulneren els drets humans. Exigim una legislació abolicionista del Sistema Prostitucional, de la Pornografia i els Úters de lloguer!!!

Enfront d'un estat que prioritza sistemàticament la sanció per damunt de drets fonamentals com són la Vaga i la Manifestació, denunciem la Llei Mordassa de 2015.

Ja n’hi ha Prou de Justícia patriarcal, misògina i reaccionària!!!

Companyes, recordem que el 8 de març és tots els dies! El camí és llarg i les mobilitzacions continuen!

Ajuntem-nos, defensem-nos, lluitem pels nostres drets i cuidem-nos!!!

Unides i organitzades som INVENCIBLES!

FEMINISME, LA FORÇA DE LES DONES

Visca, visca, visca, la lluita feminista!!! 

lunes, 1 de marzo de 2021

Dia Internacional de la Dona, 8M 2021

 La Xarxa de Dones de la Marina Alta, pels motius evidents de restriccions de la pandèmia, no convoca enguany els actes del 8M que realitza anualment. Però no per això deixem de commemorar el Dia internacional de les Dones celebrant els avanços que hem aconseguit per la igualtat, reivindicant els nostres drets, recordant totes les dones que ens han marcat el camí del feminisme.   
A canvi dels actes d'altres anys, hem previst els següents :

✅Al llarg de la setmana, llançarem per a compartir a les xarxes uns cartells animats amb frases i reivindicacions sobre els Drets de les Dones amb el lema "Davant l'emergència social el feminisme és essencial".

✅Ens sumem i recolzem la "Cadena de Dones" que organitza
Matria Associació de Dones
el 8M a Dénia, a les 19 h al carrer Marquès de Campo, amb totes les mesures i protocols antocovid. (Per a participar, cal apuntar-se als telèfons que facilita l'associació. 679061024 616100961 679969173)

✅Difusió del Manifest del Dia Internacional dels Drets de les Dones.

miércoles, 25 de noviembre de 2020

25 novembre 2020 "Aturem la pandèmia de la violència masclista", Xarxa de Dones Marina Alta

 


25N. DIA INTERNACIONAL DE L'ELIMINACIÓ DE LA VIOLÈNCIA CONTRA LES DONES. MANIFEST 2020

Aturem la pandèmia de violència masclista contra les dones

  En l'actual context de la pandèmia de COVID-19 i amb el patriarcat rearmat en la seua ofensiva contra les dones, ací estem de nou: amb dolor, ràbia i indignació davant la barbàrie masclista, però més fortes i organitzades que mai.

 La Violència contra les dones és global, sense fronteres, sense distinció, només pel fet de ser DONA. 

La violència masclista és l'expressió més brutal de la desigualtat entre dones i homes. Una violència estructural construïda mitjançant la divisió sexual del treball, els rols i els estereotips sexuals, l'amor romàntic, la mercantilització dels cossos de les dones, i que s’agreuja cada dia més amb els úters de lloguer, la pornografia i el sistema prostitucional com a gran negoci capitalista.

 Els feminicidis són la forma més cruenta i  visible de les violències contra les dones. Però la violència masclista té mil cares: física, psicològica, sexual, obstètrica, econòmica, laboral, cultural, institucional, d’invisibilització, de llenguatge i publicitat sexistes…

Mentre les víctimes sempre són les mateixes, les dones. Siguen joves o majors; de diferent classe social, nacionalitat, orientació sexual, ètnia, religió; amb discapacitat física o psíquica; refugiades, migrants, amb papers o sense…

 Les dades de la violència estructural i cultural a nivell mundial són demolidores. L'aliança entre neoliberalisme i patriarcat  perpetua la feminització de la pobresa i la invisibilitat.

En xifres d’ONU-Dones: a 700 milions de dones les han casades sent xiquetes; 140 milions de dones, en 28 països, han sofert la mutilació genital; 17 milions de dones i xiquetes han sigut captades per les xarxes delictives de proxenetes per a l'explotació sexual; milers de dones migrants i refugiades pateixen violències de tota mena, i milions de dones són maltractades en les seues llars, als treballs, en espais públics…

 La Macroenquesta de Violència Contra la Dona de 2019 reflecteix que en l'Estat Espanyol: 1 de cada 2 dones de 16 anys o més ha sigut víctima d’algun tipus de violència masclista; el 40,4% ha patit assetjament sexual; el 13,4% violència física; el 6,5% violència sexual; el 14,2% ha sofert violència física i/o sexual en les seues relacions de parella. I en els últims anys s’han incrementat les violacions grupals, que reflecteixen la invasió de la pornografia en l'imaginari violent.

Durant 2020 han sigut assassinades per violència masclista 74 dones i 5 xiquetes i xiquets (dades feminicidio.net).

La pandèmia ha agreujat aquesta situació. Les dones tenen més risc de contagi com a professionals d'atenció directa, com a cuidadores o treballadores de neteja. Els confinaments provoquen que les dones que pateixen violència s'hagen vist obligades a estar tancades amb els seus agressors. Les dones en situació de prostitució, en risc extrem constant, s'han vist més submergides en la inseguretat i en la invisibilització.

 Per tot això, exigim al Govern Central, Autonòmic i a totes les administracions:

1.    Urgència perquè l'Estat Espanyol complisca amb totes les normes internacionals i europees que ha signat, i  rebutge els intents i iniciatives que promoguen l'esborrat de les dones com a subjectes de ple dret.

2.    Que no es permeta ni un pas arrere en els drets sexuals i reproductius de les dones.

3.    Sensibilització i formació en igualtat a totes les operadores i operadors judicials.

4.    No a la custòdia compartida imposada ni al règim de visites als maltractadors. Retirada de la pàtria potestat, rebuig judicial de la falsa Síndrome d'Alienació Parental o sinònims, així com de la suspensió dels programes de coordinació de parentalitat. UN MALTRACTADOR MAI POT SER UN BON PARE.

5.    Una legislació abolicionista del sistema prostitucional que frene l'explotació sexual de milions de dones i xiquetes; que penalitze la demanda, que perseguisca les xarxes delictives del proxenetisme i la tracta, que proporcione tots els recursos de protecció i l’ajuda suficient per a cobrir les necessitats econòmiques, laborals, sanitàries i formació de les dones prostituïdes, i els possibilite alliberar-se de l'esclavitud que implica la prostitució.

6.    La derogació de la LOMCE i l'aprovació d'una Llei de Coeducació, on la igualtat en la convivència respectuosa i pacífica juntament amb l'educació afectiva-sexual siguen la clau per a un futur sense violència patriarcal. LA IGUALTAT TAMBÉ S'APRÉN.

7.    Els mitjans de comunicació tenen una labor educadora social molt important i cal treballar un protocol per l’adequat tractament a les víctimes i contribuir a parar la violència masclista.

8.    Que  es complisca el Pacte contra la violència, tant estatal com autonòmic. Que es faça transversal a totes les administracions i poders públics amb recursos tècnics i econòmics suficients perquè siga efectiva la prevenció i l’erradicació de les violències masclistes, la protecció, l’assistència i la reparació del mal a totes les dones i les seues filles i fills. 

 La violència contra les dones és una greu violació dels Drets Humans i fem una crida a tota la societat a mostrar TOLERÀNCIA ZERO.

 Aturem la pandèmia de violència masclista contra les dones

VOLEM, ARA I SEMPRE, UNA VIDA LLIURE DE VIOLÈNCIES MASCLISTES!!!

VISCA, VISCA, VISCA, LA LLUITA FEMINISTA!!!

XARXA DE DONES DE LA MARINA ALTA