miércoles, 29 de septiembre de 2021

SEGONA EDICIÓ DEL LLIBRE "25 ANYS DE FEMINISME A LA MARINA ALTA"

 Amb motiu del 25 aniversari de la Xarxa de Dones de la Marina Alta, entre altres activitats programades al llarg de 2019, ens van proposar la ambiciosa tasca de recopilació de material documental dels 25 anys de treball, així com l’elaboració i publicació d’un llibre que, a manera de memoràndum, recopilara documentació, principis constitucionals, actes, intervencions, testimonis, articles, manifestos, ressenyes biogràfiques de les dones premiades,  reculls de premsa, relació d’activitats més significatives...

 L’objectiu principal era fer memòria i deixar constància escrita de la història d’una associació feminista, la Xarxa de Dones, que com a moltes altres ha contribuït activament a millorar la societat dels nostres pobles en el camp de la igualtat efectiva, dels drets de la dona, l’educació i el respecte cívic i humà. Alhora donàvem exemple de com el treball col.lectiu ajuda a aconseguir una societat més justa, equitativa, lliure, tolerant i digna sota l’imperatiu dels Drets Humans i els valors ètics i morals que d’ells emanen. 

El treball de recopilació, redacció, elaboració i maquetació es va realitzar en el temps previst, durant 2019, i el resultat va ser un volum de 250 pàgines que vam titular “25 anys de feminisme a la Marina Alta”.

 El llibre va ser presentat al públic a febrer de 2020.  S’editaren 900 exemplars, en col.laboració amb l’Institut d’Estudis Comarcals de la Marina Alta (IECMA) i els ajuntaments de Xàbia i Pedreguer.

L’inici de la pandèmia de la Covid, ens obligà a anular els diferents actes de presentació que teníem previstos. Tanmateix el llibre es distribuí per diferents mitjans i s’esgotà en poc temps com a mostra de l’interés que suscitava.

 Per a 2021 ens havíem plantejat  la reedició del llibre per continuar amb la seua difusió i utilitzar-lo com a mitjà de conscienciació, formació en la igualtat; com a document de la historia dels feminisme en la Marina Alta, i com a recopilació de models i exemples de dones  i associacions que han treballat i treballen per la igualtat en camps tan variats com la ciència, la sanitat, l’educació, l’art, l’esport, el camp, la pesca, l’advocacia, la literatura...

I ja tenim la segona edició, amb la subvenció de la Diputació Provincial d'Alacant. 

Ara que la pandèmia va minvant, sense oblidar les mesures sanitàries pertinents, seguirem el projecte de difusió, visibilitazació, consciènciacio que havíem inicat amb presentacions del llibre i tallers al seu voltant.