lunes, 12 de febrero de 2018

Cartell i Programa d'actes Dia Internacional de la Dona 2018Amb el lema “El 8 de març les dones parem el món”, la Xarxa de Dones de la Marina Alta s’adhereix a la Vaga Feminista convocada a nivell internacional pel Moviment Feminista i fa una crida a secundar la vaga del 8 de març. 

Alhora, anuncia l’atorgament del Premi 8 de Març a Carmen Albroch, i convida als actes programats el divendres 2 de març per commemorar el Dia Internacional de la Dona.


·         ACTES COMMEMORATIUS DEL DIA DE LA DONA. 

Divendres 2 de març.

19,30h Concentració-Manifestació comarcal a Dénia.  Concentració i inici de la manifestació a la Glorieta de Dénia. Itinerari : carrer Campos, carrer Candida Carbonell fins a la Plaça del Convent on es llegirà el manifest.

21h Sopar Comarcal de Dones i lliurament del Premi 8 de Març 2018 al restaurant los Arcos de Pedreguer. (Reserva de tiquets xarxadones@gmail.com).

La Xarxa de Dones de la Marina Alta atorgarà el Premi 8 de Març 2018 a

CARMEN ALBORCH BATALLER, per la seua exemplar  trajectòria vital feminista, per la defensa dels drets de la dona, de la igualtat i de la llibertat, en especial en els àmbits del món  acadèmic, polític i cultural.  Carmen Alborch és model i referent del feminisme contemporani.El premi es lliurarà el divendres dia 2 de març en el Sopar Comarcal de Dones, dins els actes commemoratius del Dia Internacional de la Dona que organitza la Xarxa de Dones de Marina Alta.Ressenya de la premiada.

Carmen Alborch Bataller (Castelló de Rugat, Vall d'Albaida 1947).

Doctora en Dret i Professora Honorària de la Universitat de València. Ha sigut  professora de Dret Mercantil. En 1985 es convertí en la primera Degana de la Facultat de Dret de la UV. Va ser Directora general de Cultura de la Generalitat i Directora de l’Institut Valencià d'Art Modern (IVAM).  Ministra de Cultura del Govern d'Espanya entre 1993 i 1996; Diputada del Grup Socialista durant tres legislatures, de 1996 fins a 2008,  va ser Presidenta de la Comissió de Control Parlamentari de RTVE i Presidenta de la Comissió Mixta dels Drets de la Dona i de la Igualtat d'Oportunitats al Parlament Espanyol. Secretària Primera del Senat des de 2008 i Secretària Tercera del Senat en la seva última legislatura.

Ha rebut nombrosos premis per la seva lluita per la igualtat entre dones i homes: Premi de Dones Progressistes, Premi de la Federació d'Associacions de Dones Rurals. Sòcia d'honor de l'Associació Clàssiques i Modernes i de l'Associació de dones investigadores i tecnòlogues (AMIT), Premi Generant Art 2015. Li ha estat concedida la Creu d'Honor de Sant Raimundo de Peñafort, la Gran Creu de Carlos III, i recentment la Medalla de la Universitat de València.

Com a escriptora, a més de diversos assajos de Dret Mercantil i  llibres jurídics, és autora  de Solas, gozos y sombras de una manera de vivir (1999); Malas, rivalidad y complicidad entre mujeres (2002); Libres, ciudadanas del mundo (2004), La ciudad y la vida (2009) i Los placeres  de la edad (2014).

El seu activisme i compromís feminista; l’intens treball acadèmic, intel·lectual, cultural i polític guiat sempre per la defensa dels drets de la dona, la llibertat i la igualtat, així com la seua trajectòria vital l’han convertida en model i referent icònic del feminisme contemporani.


 

Manifest Xarxa Dones "Adhesió a la Vaga Feminista del 8 de març de 2018 "CAP A LA VAGA FEMINISTA, “EL 8 DE MARÇ LES DONES PAREM EL MÓN”.
  
La Xarxa de Dones de la Marina Alta s’adhereix al conjunt del Moviment Feminista en la convocatòria de la VAGA FEMINISTA per al pròxim 8 de Març, integrada en la campanya per la Vaga Internacional de Dones i promoguda per les feministes de diferents països del món.
Fem una crida a les entitats públiques o privades, a l’administració, a les associacions, a la ciutadania en general perquè faciliten la vaga, i a totes les dones en particular perquè facen vaga.

El 8 de març pararem tots els treballs, fins i tot aquells que realitzem gratuïtament a les llars i espais privats.
Perquè ja n’hi ha prou de dones, xiquets i xiquetes víctimes del terrorisme masclista.
Perquè ja n’hi ha prou  de la disposició i manipulació dels nostres cossos i de les nostres vides.
 Perquè no som mercaderies ni objectes al servei de desitjos aliens o del mercat de consum.
 Perquè no consentim que ser dona siga la principal causa de pobresa, i amb més incidència encara quan es té més de 45 anys, s’és migrant, racialitzada, tenir diversitat funcional o una imatge allunyada de la normativitat.
 Perquè la precarietat ens porta a ser treballadores a temps parcial, sense haver-ho desitjat, i les més exposades a l’atur, amb pitjors prestacions socials i jubilació.
 Perquè no volem seguir sent la mà d’obra gratuïta que compensa les retallades pressupostàries als àmbits de la salut, serveis socials i educació.
Perquè els llocs més alts de la política i de les empreses estan copats majoritàriament per homes, són ells qui prenen les decisions, ja prou del sostre de vidre.

Denunciem l’absència de polítiques que acaben amb els feminicidis.
Denunciem la violència a què se’ns sotmet pel fet de ser dones, una violència que ens amenaça de manera física, verbal, econòmica i moral; que ens viola, que ens sotmet a assetjament, que ens menysvalora, que abusa de nosaltres. Violència social, institucional i sistemàtica.
Denunciem la bretxa salarial entre homes i dones,  la precarietat laboral, l’assetjament sexual en el treball, la no conciliació familiar.
Denunciem la bretxa de gènere que no ens permet accedir als llocs que ens corresponen per dret i per mèrits propis.
Denunciem que les nostres germanes procedents d’altres cultures i que viuen en el nostre país no siguin reconegudes com subjectes de ple dret, afegint-se a la seva condició de migrants la de ser dones en una situació de gran vulnerabilitat. Denunciem també la homofobia i la transfobia com una forma més de violència masclista.
Prou ja de tantes violències i desigualtats!

Per això ens convoquem a paralitzar tota la societat des de quatre àmbits:
Llars, deixem les tasques domèstiques i fem només serveis mínims en la cura i l’atenció familiar; consum; treballs de tot tipus, legals o d’economia submergida, a l’àmbit públic o privat; i  estudis.

A la vaga de cures!
A la vaga de consum!
A la vaga laboral! 
A la vaga estudiantil!
 
ENS VOLEM LLIURES, ENS VOLEM VIVES!
XARXA DE DONES DE LA MARINA ALTA HACIA LA HUELGA FEMINISTA, “EL 8 DE MARZO LAS MUJERES PARAMOS EL MUNDO”.

La Xarxa de Dones de la Marina Alta se adhiere al conjunto del Movimiento Feminista en la convocatoria de la HUELGA FEMINISTA para el próximo 8 de Marzo, integrada en la campaña por la Huelga Internacional de Mujeres y promovida por las feministas de diferentes países del mundo.
Hacemos un llamamiento a las entidades públicas o privadas, a la administración, a las asociaciones, a la ciudadanía en general para que faciliten la huelga, y a todas las mujeres en particular para que hagan huelga.

El 8 de marzo pararemos todos los trabajos, incluso aquellos que realizamos gratuitamente en los hogares y espacios privados.
Porque ya basta de mujeres, niños y niñas víctimas del terrorismo machista.
Porque ya basta de la disposición y manipulación de nuestros cuerpos y de nuestras vidas.
Porque no somos mercancías ni objetos al servicio de deseos ajenos o del mercado de consumo.
Porque no consentimos que ser mujer sea la principal causa de pobreza, y con mayor incidencia todavía cuando se tiene más de 45 años, se es migrante, racialitzada, tener diversidad funcional o una imagen alejada de la normatividad.
Porque la precariedad nos empuja a ser trabajadoras a tiempo parcial, sin haberlo deseado, las más expuestas al paro y con peores prestaciones sociales y jubilación.
Porque no queremos seguir siendo la mano de obra gratuita que compensa los recortes presupuestarios en los ámbitos de la salud, servicios sociales y educación.
Porque los lugares más altos de la política y de las empresas están copados mayoritariamente por hombres, son ellos quienes toman las decisiones. Ya no más techo de cristal.

Denunciamos la ausencia de políticas que acaben con los feminicidios.
Denunciamos la violencia a que se nos somete por el hecho de ser mujeres, una violencia que nos amenaza de manera física, verbal, económica y moral; que nos viola, que nos somete a acoso, que nos minusvalora, que abusa de nosotras. Violencia social, institucional y sistemática.
Denunciamos la brecha salarial entre hombres y mujeres, la precariedad laboral, el acoso sexual en el trabajo, la no conciliación familiar.
Denunciamos la brecha de género que no nos permite acceder a los lugares que nos corresponden por derecho y por méritos propios.
Denunciamos que nuestras hermanas procedentes otras culturas y que viven en nuestro país no sean reconocidas como personas de pleno derecho, añadiéndose a su condición de migrantes la de ser mujeres en una situación de gran vulnerabilidad. Denunciamos también la homofobia y la transfobia como una forma más de violencia machista.
Basta ya de tantas violencias y desigualdades!

Por eso nos convocamos a paralizar toda la sociedad desde cuatro ámbitos:
hogares, dejemos las tareas domésticas y hagamos sólo servicios mínimos en la cuidado y la atención familiar; consumo; trabajos de todo tipo, legales o de economía sumergida, del ámbito público o privado; y estudios.

A la huelga de cuidados!
A la huelga de consumo!
A la huelga laboral!
A la huelga estudiantil!NOS QUEREMOS LIBRES, NOS QUEREMOS VIVAS!
XARXA DE DONES DE LA MARINA ALTA

Mes informació Web: hacialahuelgafeminista.org
Grup de dones de la Marxa Mundial Valencia 
Blog Xarxa de dones Marina Alta