lunes, 23 de diciembre de 2013

Primera valoració de la Plataforma decidir nos hace libres" sobre la llei Gallardon.

Un retroceso incluso peor del anunciado”.
Primera valoración de la Plataforma Decidir Nos Hace Libres sobre la presentación del Anteproyecto de Ley para la derogación de la actual legislación sobre salud sexual y reproductiva e interrupción voluntaria del embarazo.
Plataforma Decidir Nos Hace Libres.
Tras la Rueda de Prensa del Consejo de Ministros y la presentación en la misma del anteproyecto de Ley por parte del Ministro de Justicia, la Plataforma Decidir Nos Hace Libres, en nombre de las más de 300 organizaciones de mujeres, del ámbito sanitario y de la planificación familiar que la componen, declaran:
  1. Que los contenidos anunciados para el Anteproyecto de Ley representa un retroceso incluso mayor del anunciado a través de las diferentes intervenciones.
  2. Que se trata de un anteproyecto que elimina completamente la posibilidad de las mujeres de decidir libremente sobre la interrupción del embarazo.
  3. Que se trata de un anteproyecto elaborado desde una profunda desconfianza tanto en la capacidad y responsabilidad de las mujeres como en el rigor y profesionalidad de los y las profesionales del sistema sanitario.
  4. Que algunos de los anuncios apuntan a riesgos para la salud concretos derivados de la dificultar de una atención temprana que es prácticamente imposible con los sistemas de control establecidos.
  5. Que construye una auténtica chapuza jurídica para los casos de aborto relacionados con patologías fetales incluso incompatibles con la vida.
  6. Que se trata de un grave recorte en materia de derechos sexuales y reproductivos que nos separa de forma grave del contexto legislativo de los países de nuestro entorno y supone un retroceso social de más de 30 años.
  7. Que en definitiva acaba con una ley sobre salud sexual y reproductiva, preventiva y respetuosa con los derechos de las mujeres, para proponer una ley para la tutela y la negación de la autonomía y la libertad de las mujeres gestantes, cuyos derechos son colocados por debajo de la protección jurídica de la vida fetal.
La Plataforma está a la espera de poder conocer con mayor detalle y profundidad los contenidos de este anteproyecto para poder hacer una valoración más detallada lo antes posible.


jueves, 12 de diciembre de 2013

En temps de regals, regala igualtat

Els jocs i els joguets són més que un entreteniment,  també són instruments que serveixen per construir imaginaris i identitats. 
El joc és essencial per desenvolupar el potencial de les xiquetes i els xiquets. El joc és instintiu, espontani, natural i exploratori, i contribueix al seu creixement físic, mental i social.

La reproducció de conceptes sexistes a través dels joguets  impedeix el ple desenvolupament de xiquetes i xiquets i atempta contra el principi d’igualtat d’oportunitats entre sexe.
El joc és la primera activitat que aporta un aprenentatge a l’infant i li dóna pautes per conèixer-se a ell mateix i el seu entorn.
Així, el joc simbòlic de les nenes i els nens reprodueix el món on vivim, i per tant, les relacions socials basades en la distribució d’activitats i comportaments en funció del sexe.
Les xiquetes i xiquets, a mesura que creixen, incorporen estereotips i s’autodefineixen d’acord amb els rols de gènere establerts tradicionalment. En aquesta diferenciació sexista de la nostra cultura els jocs tenen un paper fonamental.
Jugar és preparar-se per a la vida . Jugar convida a plantejar pràcticament tots els camps de les activitats humanes i a intervenir, a imaginar i a viure situacions i fets molts diversos , des d’una posició o  una altra. Sovint la comunicació que es fa al voltant dels joguets exclou les xiquetes d’uns àmbits o les reclou en uns altres, de la mateixa manera que ho fan els estereotips tradic
ionals. 
Cal que els joguets i els jocs tracten equilibradament la figura d’ambdós sexes per tal d’oferir a xiquetes i xiquets les mateixes possibilitats d’identificar-se i desenvolupar-se.
És necessari que els jocs no perpetuïn les desigualtats.
Cal que fomenten la diversitat d’aficions, gustos i activitats de lleure, esportives i culturals, amb l’objectiu que un cop els infants es converteixin en persones adultes puguin escollir lliurement el seu futur personal i professional. 
El joguet, com l’educació, no és neutral, atés que reprodueix el món de les persones adultes. Comprar una joguina o una altra és mostrar una manera de vida, a més de contribuir o no al desenvolupament físic, emocional i social de xiquetes i xiquets.
La solució,  no consisteix a fer jugar els nens amb nines i les nenes amb cotxes, sinó a superar la dualitat tradicional que marca quines joguines són per a les xiquetes i xiquets, i permetre que totes puguin ser emprades per ambdós sexes.
No es tracta d’imposar, sinó de transmetre valors i oferir nous patrons i models de relació entre persones i gèneres basats en el respecte, a fi que homes i dones siguin més lliures.