domingo, 25 de noviembre de 2018

25 N 2018 Dia Internacional contra les violències Masclistes


          MANIFEST 25 N DE LA XARXA DE DONES DE LA MARINA ALTA
CONTRA TOTES LES VIOLÈNCIES MASCLISTES
La violència masclista mata, però abans maltracta, agredeix, insulta, humilia, esclavitza, explota, comercialitza el cos de les dones; és física, psicològica, sexual i econòmica. Una violència que s'exerceix secularment contra les dones de tot el món, només pel fet de ser dones, a les diverses cultures i societats, a tots els nivells econòmics, en països en guerra i en països en pau. Una violència que representa la vulneració sistemàtica dels Drets Humans de més de la meitat de la població.

Alcem hui la nostra veu, com cada dia, com cada 25N en record de les germanes Mirabal i totes les dones assassinades, per denunciar la vergonya d'una societat on el masclisme i els models que el reprodueixen continuen dominant, invisibilitzant, subjugant, maltractant les dones en els àmbits públics i privats, en l’economia, la política, els mitjans de comunicació, la cultura, el sistema educatiu, el judicial, el laboral.
 Vivim en un sistema patriarcal i capitalista, on les lleis parlen d’igualtat però la societat se sustenta en la desigualtat entre dones i homes, com tristament ho demostra la realitat.  
-Les xifres oficials a l’estat espanyol comptabilitzen 971 dones assassinades entre 2003 i 2018, 43 durant 2018. Però les xifres oficials dels feminicidis són inexactes perquè no contemplen  la violència exercida fora de l'àmbit de la parella. Segons l’observatori de l’organització feminicidio.net son 87 els casos de dones, xiquetes i xiquets víctimes dels assassins masclistes durant 2018, xifra ben diferent a l’oficial.
-Casos com el de la “Manada” o de les criatures assassinades pels seus pares han  posat de manifest que  la justícia patriarcal no protegeix degudament ni a les dones que han patit violència ni les seues filles i fills, fent-les doblement víctimes, a mans dels agressors i a mans del sistema judicial.
-Al ciberespai  i a les xarxes socials es desenvolupen conductes verbals agressives, violències sexuals i experiències associades al domini masclista en les relacions afectives i sexuals que afecta especialment a les joves i mal forma als joves.
-Les  dónes i les xiquetes refugiades i migrants pateixen innombrables violències endemés de la carrera d'obstacles que se'ls interposa per a accedir a les mesures de protecció internacional.
-Les dones que sofreixen arreu del món mutilacions genitals, matrimonis forçats, explotació, tracta, assetjament per la diversitat en la identitat sexual o per raó de sexe, prohibició de l’avortament.
-Les dones víctimes de la violència directa del sistema prostitucional, convertides en mercaderia per les màfies, els proxenetes i els puteros.
-La violència dels ventres de lloguer, que és la cosificació absoluta de les dones com a eines de reproducció sota el domini d’un mercat global infame.
-Les lleis contra les violències de gènere o violències masclistes que no han anat acompanyades de prou dotació pressupostària ni s’han desenvolupat per cobrir els buit legals i formació de professionals.

Però cada dia més dones, i cada dia més fortes i més unides, cridem ben alt que “no és no”, que si no hi ha un sí, és no. Que cal parar la cultura de la violació, les invisibilitzacions, els models masclistes, els sostres de cristall, la feminització de la pobresa i el sistema patriarcal que els dóna cobertura legal, judicial i social. Per això exigim:
-Que s´ha d’aplicar  a nivell mundial el Conveni d'Istanbul per lluitar contra qualsevol tipus de violència exercida contra les dones de tot el món.
-Que s’ha d’impulsar el Pacte d’Estat contra la violència masclista i dotar-lo de les partides pressupostàries i els recursos necessàries.
-Que cal desenvolupar la llei contra la violència de gènere, perquè siga efectiva en la practica social i en l’aplicació judicial.
- Que les polítiques publiques i el Sistema Judicial assumeixquen responsabilitats envers les violències masclistes i incloguen  una formació obligatòria de perspectiva de gènere en el poder judicial.
-Al País Valencià, és imprescindible que es porten endavant, es coordinen i s’avaluen les mesures acordades en el Pacte valencià contra la violència de gènere i masclista.
- Que les actuacions i els recursos contemplen tant la violència exercida en l’àmbit de la parella, com les agressions sexuals al carrer o en el treball, l'assetjament per raó de sexe i d’identitat sexual, la tracta  prostitucional, l'explotació sexual, reproductiva,  laboral de dones i xiquetes.
-Que es faça efectiva la possibilitat de rebre asil o refugi polític per motius de persecució per violència masclista, opció sexual i d'identitat de gènere.
- Que l’atenció a les víctimes siga integral, multidisciplinar i dirigida per persones amb formació feminista.
- Que la prevenció contra les violències masclistes incloga un sistema coeducatiu i d’educacio sexual inclusiva, així com la formació específica per a tot el personal docent.
- Que els mitjans de comunicació i de producció cultural, així com les xarxes socials reconeguen la seva responsabilitat en l’eliminació de les violències masclistes, i en facen un tractament adequat.

Seguim i seguirem denunciant i recordant que la violència és responsabilitat de qui
l’exerceix, no de qui la pateix.
Som milions de dones sostenint la vida i construint relacions lliures de violència. Les organitzacions de dones feministes som referents de voluntat i acció política per a la llibertat, la vida, l’equitat, la pau i la sostenibilitat.

ENS VOLEM VIVES, LLIURES i REBELS!
JUNTES SOM MÉS FORTES!
 Xarxa de Dones de la Marina Alta
Novembre 2018

 

No hay comentarios:

Publicar un comentario