jueves, 1 de octubre de 2015

Moció Ajuntaments Marxa7n, i Manifest Marxa7nMOCIÓ AL PLE DE L'AJUNTAMENT AMB MOTIU DE LA MARXA ESTATAL  CONTRA LES VIOLÈNCIES MASCLISTES DEL 7 DE NOVEMBRE 2015

El 7 de novembre de 2015 confluirem a Madrid milers de persones de tot l'Estat, convocades pel Moviment Feminista, per manifestar-nos contra les  violències masclistes.

Totes les persones i entitats, especialment les públiques, estem emplaçades no  només a manifestar-nos i contribuir a aquesta acció ciutadana, sinó a reactivar i millorar la prevenció i la resposta, deu anys després de la llei integral contra la violència de gènere de 2004, de les nombroses lleis autonòmiques i un any després de la ratificació del Conveni d'Istambul (BOE del 6 de juny de 2014), que s'incompleixen substancialment quant a prevenció en l'àmbit educatiu, que només donen protecció laboral o econòmica a l'1% de les 126.742 denunciants, o d'habitatge, mentre creix la desigualtat, que és el medi de cultiu de la violència"
Els ajuntaments, com a institucions més properes, som imprescindibles per a la prevenció i l'atenció social, jurídica i psicològica que estableix l'article 19 de la llei estatal de 2004. En canvi, l'article 27.3.c de la Llei de Règim Local reformat per la Llei 27/2013 diu que els ajuntaments només podran prestar serveis socials, de promoció de la igualtat d'oportunitats i de prevenció de la violència contra la dona per delegació de l'estat o de la comunitat autònoma finançada al 100%, que en absolut cobreixen els 6 milions de la partida 45 del programa 232C de Violència de Gènere en el projecte de pressupostos de l'estat 2016.
Per això, aquest Ajuntament es compromet a treballar, no només el 7 de novembre davant la Marxa Estatal contra les Violències Masclistes, o el 25 de Novembre, Dia Internacional contra la Violència contra les Dones, sinó tots els  dies de l'any i tots els anys:

Per tot això, aquest ajuntament ACORDA:

- Col·locar el 7 de novembre de 2015 a la façana de l'ajuntament una pancarta violeta amb el lema ‘Contra les Violèncias Masclistes’ i promoure la participació  ciutadana en la marxa a Madrid.

- Fer-ho igualment cada any el 25 de novembre, Dia Internacional contra la Violència contra les Dones.

-Col.locar també aquesta pancarta cada dia que una dona siga assassinada, víctima de la violència masclista, en qualsevol població de l’Estat Espanyol.

- Sostindre tots els dies de l'any, tots els anys, els recursos personals, materials i polítics per a la igualtat i per a la prevenció i l'atenció jurídica, social i psicológica a les víctimes de violència masclista, en compliment de l'art. 19 de la Llei Orgànica 1/2004, i establir un sistema estable de finançament estatal, autonòmica i local a llarg termini.

-Donar una atenció estable i de qualitat, que incloga la rehabilitació, l'avaluació i el seguiment, fet que comporta la gestió pública directa dels  serveis per a la igualtat i contra la violència de gènere.

-Contribuir a la promoció de la igualtat i contra la violència de gènere en  tots els centres i en totes les etapes educatives.

-Treballar per la sensibilització contra el sexisme en l'activitat cultural, d'organitzacions festives, de seguretat i convivència, i totes les actuacions i serveis de competència municipal.

-Promoure l'eradicació del sexisme, la segregació, l'assetjament i els estereotips sexuals en totes les nostres actuacions i serveis.

-Establir programes per a les dones o altres víctimes de la violència masclista més vulnerables perquè sofreixen situacions de discriminació múltiple, com a migrants, amb diversitat funcional, en situació de desocupació o dependents, i eliminar la victimització múltiple en els processos d'atenció.

Enviar aquest acord a la Delegació del Govern per a la Violència de Gènere, perquè en el seu seguiment i informes al GREVIO per a l'aplicació del Conveni d'Istambul que estableix l'article 68 incloga, conforme als articles 7.3 i 18.2, les actuacions de l'administració local. 

Manifest

Marxa Estatal contra les Violències Masclistes
7 de novembre Madrid
MANIFEST
El moviment feminista DENUNCIA que les violències masclistes suposen la manifestació més violenta de la DESIGUALTAT DE GÈNERE I REPRESENTEN la més greu violació dels DRETS HUMANS DE LES DONES que pateix la nostra societat.
Des de l’any 1995, 1.378 dones han sigut assassinades pel terrorisme masclista. Enguany s’han perpetrat 70 feminicidis i altres assassinats de dones comesos per homes: només l’estiu de 2015 han sigut assassinades 37 dones i 8 menors a mans de les parelles, pares o parelles de les mares. Dones i menors sofreixen violència patriarcal en múltiples formes. I això només és la punta de l’iceberg.
Els últims anys hem patit les retallades sistemàtiques en els recursos públics generals, en els drets sexuals i els drets reproductius, retallades en la interrupció voluntària de l’embaràs de les menors d’entre 16 i 17 anys i retallades en els recursos especialitzats contra les violències masclistes. La cultura patriarcal ens culpabiliza sense que la societat, els mitjans de masses i els poders públics s’enfronten als mites misògins i antifeministes.
El moviment feminista considera que les violències, que vivim en diferents àmbits, succeeixen en una societat que tolera la desigualtat, i resta credibilitat i autoritat a les dones. El masclisme alimenta la nostra desvaloració, la cosificació dels nostres cossos i la falta de respecte a les nostres decisions. Igualment, aquestes agressions són inseparables d’aquelles que sofreixen les persones que no responen a la masculinitat hegemònica.
Per tot això, el moviment feminista convoca la marxa contra les violències masclistes el 7-N per a:
EXIGIR:
·         Que la lluita contra el terrorisme masclista siga una qüestió d’estat.
·         Que es desenvolupe i implemente el Conveni d’Istanbul i el compliment de les recomanacions de la CEDAW, i es reforme la llei 1/2004 perquè estiguen reflectides totes les formes de violència contra les dones.
·         Que tota la societat i les seues organitzacions i institucions es comprometen en aquesta lluita.
·         Que la lluita i els recursos incloguen tant la violència que exerceix la parella o l’exparella com les agressions sexuals, l’assetjament sexual en l’àmbit laboral, la tracta amb finalitats d’explotació sexual i laboral de dones i xiquetes i totes les violències masclistes.
·         Que totes les instàncies de govern es comprometen realment en la prevenció i l’eradicació de les violències masclistes, així com en l’assistència i la reparació de totes les dones en situació de violència, independentment de la situació administrativa en què es troben les dones.
·         Que l’accent es pose en la protecció de les afectades, facilitant diferents sortides que impliquen una veritable recuperació vital, econòmica i social d’elles així com dels fills i filles.
·         Que la prevenció siga una política prioritària, que incloga un sistema coeducatiu en tots els cicles, la formació específica per a tot el personal professional que intervé en els processos, els mitjans de comunicació, la producció cultural i la societat civil en la lluita contra les violències masclistes.
·         Que els mitjans de comunicació es comprometen a fer tractament adequat de les diferents de violències masclistes, visibilitzant-les, evitant el sensacionalisme morbós en el tractament i utilitzant un llenguatge i unes imatges no sexistes.
·         L’eliminació de la custòdia compartida imposada i el règim de visites als menors dels maltractadors condemnats. La retirada i no-cessió de la pàtria potestat als maltractadors.
Prenguem consciència d’una vegada que el masclisme mata i fa que siga impossible la convivència exigible en una democràcia.
Estem ací presents per fer una crida a cada persona, a cada institució, a cada partit polític, a cada govern perquè no siguen còmplices d’aquesta barbàrie.
La meitat de la humanitat ha de seguir vivint, no podem permetre ni un assassinat més.
Per això us esperem el proper 7 de novembre a Madrid, on realitzarem una marxa que eixirà del Ministeri de Sanitat al passeig del Prado, a les 12 h, a la plaça d’Espanya.
ENS VOLEM VIVES! JA N’HI HA PROU!

Twitter: @Marcha7Nmadrid https://twitter.com/Marcha7Nmadrid
Pots descarregar-te el manifest.
No hay comentarios:

Publicar un comentario